Työttömyysturvaa on uudistettava nyt

Blogi 25.11.2016 13:17 Rahkola Joonas
Joonas Rahkola

Ensinnäkin soviteltua päivärahaa on kehitettävä nykyistä joustavammaksi. Sovitellun päivärahan hankalat säännöt aiheuttavat epävarmuutta toimeentulosta. Joskus jo vähäinen työnteko voi viedä oikeuden etuuteen kokonaan. Yksinkertainen tapa olisi poistaa sovitellun päivärahan työaikaraja kokonaan, jolloin sitä voitaisiin maksaa nykyistä laajemmin.

Toiseksi etuuksien hakemiseen liittyvää byrokratiaa on vähennettävä. Tulevaisuudessa käyttöön otettava kansallinen tulorekisteri mahdollistaa parhaimmillaan paperinpyörityksen vähentämisen. Tavoitteena tulee olla, että etuuksia voisi hakea ilman hankalia paperisia selvityksiä.

Kolmanneksi TE-toimistojen työvoimapoliittista harkintaa on vähennettävä. Monimutkainen harkinta lisää epävarmuutta siitä, milloin on oikeus etuuksiin. Viranomaiskontrollista on siirryttävä kohti automaattista tulojen kautta tapahtuvaa kontrollia.

Neljänneksi työttömyysturvassa tulee mahdollistaa samanaikainen palkkatulojen ja yrittäjätulojen vakuuttaminen. Nyt vain jommankumman voi vakuuttaa työttömyyden varalta. Tätä varten tulee luoda ns. yhdistelmävakuutus.

Kirjoitus on julkaistu 22. marraskuuta ilmestyneessä Palkkatyöläisessä.