Perhevapaa koskee koko työyhteisöä

Blogi 30.08.2019 09:00 Näätsaari Sinikka
SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari

Perhevapaat ovat arkielämää monilla työpaikoilla; perhevapaalle jääminen ja perhevapaalta palaaminen koskee paitsi perhevapaan käyttäjää itseään, myös koko työyhteisöä. Miten hoidetaan perhevapaalle lähtevän ja palaavan töiden järjestely? Miten varmistetaan, että perhevapaan käyttäminen on luonnollinen osa työyhteisön arkea?

Perhevapaauudistuksen toteuttaminen on hallituksen toteutettavien asioiden listalla korkealla. Hallituksen ohjelmassa todetaan, että perhevapaauudistuksen tavoitteena on perhevapaiden ja hoivavastuun tasainen jakautuminen molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä sekä sukupuolten välisten palkkaerojen pienentyminen. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia.

On hyvä muistaa, että perhevapaa on muutakin kuin kiintiöitä. Meille SAK:ssa on tärkeää erityisesti joustavuuden lisääminen. Joustavuus tarkoittaa, että uudistus tehdään perheiden näkökulmasta miettien, mitä vanhemmat tarvitsevat pystyäkseen yhdistämään tasapainoisen vanhemmuuden sekä työelämän. Se palvelee myös työllisyystavoitetta. 

Kysyimme viime keväänä SAK:laisten työpaikkojen luottamushenkilöiltä perhevapaisiin liittyviä asioita. Noin kolmanneksella työpaikoista käydään keskustelua perhevapaalta palaavan töiden järjestelystä. Hieman useammalla keskustelussa on perhevapaalle lähtevän töiden järjestely. Parannettavaa siis vielä löytyy, jos halutaan perhevapaiden olevan luonnollinen osa työyhteisön arkea.

Suoranaista syrjintää on kyselyn mukaan aika harvoin. Viidellä prosentilla työpaikoista on havaittu syrjintää raskauden tai perhevapaiden vuoksi. Perhevapaiden käyttöön on liittynyt ongelmia kahdeksalla prosentilla työpaikoista. Vaikka luottamushenkilöiden arvioiden mukaan syrjintää on ollut vähäisessä määrin, syrjinnän osalta tavoitteena on nollatoleranssi.

Hallitusohjelmassa on kirjaus liittyen raskaussyrjinnän ehkäisyyn. Hallitusohjelman mukaan lainsäädäntöä täsmennetään niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen sekä selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhdytään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin.

Tekemistä vielä siis riittää.