Osatyökykyisiä ja vammaisia työllistävän Välittäjän perustaminen on hyvä idea

Blogi 09.02. 15:05 Tiensuu Alli
Tiensuu Alli. Kuva: Patrik Lindström / SAK

Tänään julkaistiin selvityshenkilö Hannu Mäkisen esitys Suomen mallista osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi. Selvitystyö aloitettiin Sanna Marinin hallituksen syksyn budjettiriihen päätöksen pohjalta. Hallitus linjasi, että Suomeen luodaan liiketoimintaperusteinen välityömarkkinatoimija käyttäen esimerkkeinä Ruotsin Samhall‐yhtiöstä saatuja kokemuksia sekä työpankkikokeilun tuloksia. Selvityksen julkaisutilaisuudessa työministeri Tuula Haatainen kertoi, että hän kutsuu toimijaa työnimellä Välittäjä

Välittäjän perustaminen on perusteltua, koska kohderyhmä eli kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt eivät työllisty ilman, että yhteiskunta panostaa siihen vahvasti tavalla tai toisella. Kuten selvityksessä todetaan, kyse on ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta: tarjoamalla työpaikka vaikeimmin työllistyville voidaan vähentää syrjäytymistä pitkällä aikavälillä, myös yli sukupolvien.

Pääpiirteissään ideana olisi, että Välittäjä työllistäisi osatyökykyisiä ja myisi ulos työsuorituksia. Yhtiö osallistuisi esimerkiksi kilpailutuksiin.

Yhtiön perustaminen ei ole ilmaista. Hannu Mäkinen arvioi, että Ruotsin mallin ja Suomen olosuhteiden pohjalta määrärahatarve saattaa olla vajaat 25 miljoonaa euroa 1000 osatyökykyistä kohden, mutta yhtiön liiketoimintapuolen myynnin määrä vaikuttaa hintalappuun merkittävästi. Mäkinen toteaakin, että todennäköisesti toiminta olisi julkisen talouden kannalta nettomääräisesti kustannusneutraalia tai jonkin verran miinusmerkkistä. On tärkeää huomata, että tässä on ensisijaisesti kyse työllisyystoimesta, jolla on itsetarkoitus.  

Ruotsissa ajatusmallilla on Suomea pidemmät perinteet ja vankemmat rakenteet. Ruotsi panostaa työttömien työllistämiseen käyttämällä reippaasti rahaa palkkatukeen. Lisäksi Samhall on aidosti arvostettu osa ruotsalaista talouselämää (ks. Jukka Lindberg, Työllisyyskysymys 2018). Pohjoismaana Suomella on velvollisuus kantaa vastuunsa ihmisistä, joilla on vaikeuksia työllistyä ilman tukea.

Onkin tärkeää, että Välittäjän tarjoamat työtehtävät ovat oikeaa työtä, josta työntekijä saa työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Jo Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Lisäksi perustuslaki velvoittaa, että julkinen valta pyrkii turvaamaan jokaiselle oikeuden työhön. Voi sanoa, että Välittäjä konkretisoi osaltaan tätä lain kirjainta.

Onkin tärkeää, että Välittäjän tarjoamat työtehtävät ovat oikeaa työtä, josta työntekijä saa työehtosopimuksen mukaisen palkan. Tuoreessa Ylen jutussa osatyökykyiset Topi Tanner ja Rasmus Ellenberg kertovat, kuinka suuri merkitys työn tekemisellä ja työpaikalla on omalle hyvinvoinnille.

Hallituksen on tarkoitus tehdä tarkemmat linjaukset kevään kehysriihessä. Selvityksen julkaisutilaisuudessa työministeri Tuula Haatainen sanoi, että tavoite on käynnistää toiminta vuoden 2022 aikana.

Selvityksen pohjalta hallituksen on hyvä jatkaa kehittämistyötä yhdessä sidosryhmien kanssa ja lyödä lukkoon yhtiön perustaminen. Pelkkä perustaminen ei toki vielä riitä. Lopulta Välittäjän onnistuminen edellyttää, että yhtiön palveluita ostetaan ja että siellä osaamista, työkokemusta ja voimaantumista keränneistä työntekijöistä ainakin osa työllistyy myös muihin yrityksiin.