Moni yrittäjä toivoo ihan omia sääntöjä sopimiselle

Blogi 15.03.2021 11:54 Syvärinen Katja
Katja Syvärinen

Usein ay-asioista puhuttaessa tulevat mieleen suuret teollisuuslaitokset ja suuret julkiset työnantajat. Suurin osa työnantajayrityksistä on kuitenkin pieniä, sellaisia, joissa omistaja työllistää vain muutaman työntekijän. Suuri osa näistä yrityksistä ei ole myöskään järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Suomen Yrittäjien mielestä työehtosopimuksista poikkeava paikallinen sopiminen järjestäytymättömissä yrityksissä pitää mahdollistaa, koska järjestäytymättömiä yrityksiä on niin paljon. Hassu ajatus. Se, että jotain on paljon, ei vielä tarkoita, että sen perusteella pitäisi tehdä muita johtopäätöksiä, kuin että työnantajajärjestön jäsenyys ei syystä tai toisesta kiinnosta.

Moni yrittäjä toivoo, että olisi kiva sopia ihan omat säännöt omaan yritykseen. Toisin sopiminen on kuitenkin mahdollista vain järjestäytyneissä yrityksissä. Luulisi, että se houkuttaisi järjestäytymään. Sama koskee tietysti luottamusmiehen valintaa: järjestäydy ja vaikuta!

Suurin este sopimiselle ei johdu työntekijöistä vaan työnantajan haluttomuudesta.

SAK:n aktiivit eri ammattialoilta kertovat, että paikallista sopimista tehdään paljon ja siihen ollaan yleensä hyvin tyytyväisiä. Suurin este sopimiselle ei johdu työntekijöistä vaan työnantajan haluttomuudesta. Paikallinen sopiminen toimii hyvin, kun sopijaosapuolet ovat tasavertaisessa asemassa ja aidosti halukkaita sopimaan molempia hyödyttävällä tavalla. Sopimista estävät ennakkoluulot ja epäluottamus. Sanelu, uhkailu tai kiristys työpaikkojen menetyksellä eivät ennusta hyvää lopputulosta

Vain kolmannes luottamushenkilöistä kokee työntekijöiden olevan sopimistilanteessa tasavertaisessa asemassa työnantajan kanssa. Vahvat ja taitavat voivat pärjätä omillaan, mutta lainsäädäntö, työehtosopimukset, liitot ja koulutetut luottamusmiehet suojelevat myös neuvotteluasemaltaan heikompia.

Kun oikein huonosti kohdellaan, tarvitaan kovemmat työkalut. SAK ja liitot ovat ajaneet ammattiliitoille itsenäistä kanneoikeutta työsuhteisiin, tasa-arvoon ja muuhun yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Ammattiliitto ei tällöin tarvitsisi valtakirjaa tai erillistä lupaa työntekijöiltä ajaessaan heidän asioitaan oikeudessa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kansan Uutisissa 13.3.2021.