Millaiseen työelämään nuoret kasvavat ja oppivat?

Blogi 09.06.2021 10:27 Salomäki Taina
Salomäki Taina, alue- ja järjestöasiantuntija - Kouvola

Nyt on se aika, kun nuoret aloittavat kesätyönsä ja vasta valmistuneet siirtyvät työelämään. Millaiselta työelämä näyttää ensimmäistä kertaa töihin menevälle nuorelle? Työelämä on kenties jännittävä, ehkä vähän pelottavakin: siellä on paljon uutta, mutta myös tuttuja asioita. Työpaikasta on varmasti sekä hyviä että huonoja ennakkoluuloja.

Uudessa työssä on uusia työkavereita. Millaista esimerkkiä me työntekijöinä ja työkavereina näytämme nuorelle työntekijälle? Pidempään työelämässä olleen työntekijän pitäisi olla esimerkkinä siitä, että työ on etuoikeus: se on kannattavaa, mielekästä ja siitä saa myös onnistumisen kokemuksia. Ihannetilanteessa vanhempi työntekijä toimii esimerkkinä siitä, että työssä voi kokea iloa, omaan työhön on mahdollisuus vaikuttaa ja omalla toiminnallaan voi kehittää työtä.

SAK:n työolobarometrista selviää, että erityisesti työntekijöiden henkisessä työhyvinvoinnissa ja jaksamisessa on paljon huolen aiheita. Eniten huolta aiheuttavat kova työtahti ja kiire sekä huoli työn haitallisista vaikutuksista terveyteen. Alituinen kiire saa työntekijät kokemaan, etteivät he ehdi tehdä töitään niin hyvin kuin haluaisivat.

Jos haluamme, että nuoret kasvavat työelämään, jossa viihtyvät ja jota arvostavat, meidän on jatkettava työelämän kehittämistä.

Millaisen mallin nuoret tällaisesta työelämästä saavat? Nuoren kenties ensimmäisellä työpaikalla voikin käydä niin, että perehdytys jää puolitiehen. Työpaikalla on niin kiire, ettei perehdytyksestä vastaava ehdikään tehdä hänelle määrättyä työtä niin hyvin kuin haluaisi. Tai voi käydä niin, että töissä on liian kova työtahti ja siksi alun jälkeen nuori jätetään selviytymään töistään itsekseen. Ei ehkä ehditä edes pysähtyä kysymään kuinka työt ovat alkaneet. Töissä on ehkä aina kiire tai työ jää keskeneräiseksi, koska ei ole aikaa tehdä työtä riittävän hyvin. Haluammeko, että nuoret saavat tällaisen kuvan työelämästä?

Jos haluamme, että meidän nuoremme kasvavat työelämään, jossa viihtyvät ja jota arvostavat, meidän on jatkettava työelämän kehittämistä aktiivisesti ja määrätietoisesti. Haluammehan, että yhä useampi nuori työntekijä saisi tehdä töitään hyvissä työoloissa ja kokea myös työniloa.

Muistammehan kysyä uudelta työkaverilta, mitä sinulle tänään kuuluu ja olethan muistanut liittyä ammattiliittoon?