Isät säästävät hallitustakin enemmän perhe-etuuksista

Blogi 27.01.2017 13:43 Kaukoranta Ilkka
Kasvokuva Ilkka Kaukorannasta

Kansa raivostui 12 miljoonan euron lapsilisäleikkauksen vuoksi marraskuussa. Suuttumus on ymmärrettävää, onhan lapsilisä monille perheille tärkeä perhe-etuus.

Samaan aikaan kansalta jäi kuitenkin huomaamatta isien säästeliäisyys perhe-etuuksissa. Se, etteivät isät käytä oikeuttaan isyyspäivärahoihin, tekee lapsiperheiden tukipottiin kymmenen kertaa hallituksen lapsilisäleikkausta suuremman loven joka vuosi.

Isyysrahapäivistä jää käyttämättä jopa puolet – se tarkoittaa vuosittain noin 120 miljoonaa euroa nostamatta jätettyjä lapsiperheiden tukia.

Yksi viidestä isästä jättää perhevapaaoikeutensa kokonaan käyttämättä. Isyysrahaakin nostavista iso osa käyttää vain osan kiintiöstään.

Miksi isyysvapaa jätetään käyttämättä?

Miia Saarikallio-Torpin ja Anita Haatajan Laulu 573 566 perheestä -tutkimus tarkastelee isiä, jotka eivät ole käyttäneet vanhempainvapaitaan. He ovat tutkimuksen mukaan muita isiä useammin pienituloisia, työttömiä, vähän koulutettuja tai yrittäjiä.

Myös työpaikan ominaisuudet vaikuttavat: pienillä työpaikoilla ja yksityisellä sektorilla työskentelevät isät jättävät muita useammin perhevapaaoikeutensa käyttämättä.

Tutkijat kysyivät myös äitien näkemyksiä, miksi heidän puolisonsa ei käyttänyt perhevapaita. Yleisimmät vastaukset liittyivät työhön: työtilanne tai työn luonne (35,5 %) tai työkiireet (24,3 %) estivät isän perhevapaan.

Tulos ei ole yllättävä, mutta silti se ihmetyttää. On vaikea kuvitella, mikä työ voi aidosti estää isyysvapaan käytön. Tilastot osoittavat, ettei työ estä äitiä pitämästä hänelle tarkoitettua äitiysvapaata. Ovatko isien työt muka niin paljon tärkeämpiä ja kiireellisempiä kuin äitien työt?

Muita yleisiä vastauksia olivat taloudelliset tekijät (28,3 %) ja se, ettei isä ole työelämässä (26,4 %). Surullista on, että useampi kuin joka kymmenes (11,9 %) mies kertoi jättäneensä isyysvapaan käyttämättä siitä työpaikalla koituvien kielteisten seurausten takia.

Isien vapaiden käyttöä helpotettava

Työtä perhevapaiden käytön tasaamiseksi on jatkettava. Työpaikoilla tarvitaan asennemuutosta, jotta myös isät uskaltavat jäädä perhevapaille ilman pelkoa kielteisistä seurauksista. Tätä tavoittelevat tällä hetkellä esimerkiksi THL:n Isä hoitaa- ja Väestöliiton Paras syy -hankkeet.

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava. Isien nykyistä pidempi ja joustavammin käytettävissä oleva kiintiö SAK:n ehdottamaan tapaan lisäisi isien jäämistä perhevapaille.

Jos miehet käyttäisivät nykyistä enemmän perhevapaita, kynnys jäädä isyysvapaalle laskisi. Isyysvapaan käyttämisestä tulisi normi, jota isän ei tarvitse selitellä työkavereille.

Isien pitää myös herätä puolustamaan ja käyttämään omia oikeuksiaan. Onhan se älytöntä jättää 120 miljoonan euron edestä isyysrahaa käyttämättä, vai mitä?

Ilkka Kaukoranta, SAK:n ekonomisti

Twitter @ikaukora