Irtisanomisjärjestys toisi turvaa ja selkeyttäisi nykytilannetta

Blogi 07.11.2018 10:42 Kaukoranta Ilkka
Kasvokuva Ilkka Kaukorannasta

SAK esittää vaalitavoitteissaan työvoiman vähentämisjärjestystä selkeyttämään irtisanomistilanteita. Tämä toisi läpinäkyvyyttä työnantajien toimiin irtisanomistilanteissa. Haluamme lakiin irtisanomisjärjestyksen, jonka kriteereitä ovat ammattitaito, työnantajan palveluksessa menetetty työkyky, huoltovelvollisuuden määrä ja työsuhteen kesto. Uskomme, että tällainen vähentäisi työnantajien mielivaltaa ja tukisi työllisyyttä.

Emme ole virittelemässä sukupolvisotaa vaan haemme parempaa ja turvallisempaa työelämää kaikille. Tämän päivän nuori on ylihuomisen pitkän työuran tehnyt työntekijä. Nykyisten nuorten työntekijöiden pitäisi pysyä työelämässä nykyistä huomattavasti pidempään eläkeiännousun vuoksi ja siksi esittämämme uudistus palvelee pitemmällä aikavälillä myös nuoria.

Nykyään työnantaja voi varsin vapaasti valita irtisanottavat. Irtisanomisperusteet ja irtisanomisjärjestys jäävät usein epäselviksi yksittäisille työntekijöille ja myös luottamusmiehille. Yleinen havainto on, että irtisanomiset kohdistuvat herkästi kokeneempiin ja korkeampaa palkkaa saaviin työntekijöihin. Pahimmillaan heidät korvataan työnantajalle halvemmilla pätkä- ja nollatyösopimuksilla työtä tekevillä tai vuokratyöntekijöillä. 

Työsuhteen kesto on vain yksi irtisanomisen kriteeri

Me esitämme vähentämisjärjestystä, joka olisi objektiivinen, selkeä ja yksinkertainen. Jo nyt useissa työehtosopimuksissa on vähentämisjärjestyksiä, jotka täyttävät varsin hyvin nämä vaatimukset. Niissä on otettu huomioon sekä työnantajan tarpeet että työntekijöiden suojelu. Parhainta suojaa vähentämisjärjestyksissä saavat yritykselle tärkeät ammattityöntekijät ja työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneet. Lähtökohtana ovat siis työnantajan tarpeet, mutta myös työntekijöiden suoja on otettu huomioon. Näiden lisäksi ratkaisevina perusteina vähentämisjärjestyksissä tulisi olla työsuhteen kesto ja työntekijän perheenhuoltovelvollisuuden määrä. 

Osittain työsuhteen kestoon liittyvä irtisanomissuoja käytännössä vahvistaisi ikääntyneiden irtisanomissuojaa nuorten kustannuksella, koska usein ikääntyneiden työsuhteet ovat pidempiä. Perheenhuoltovelvollisuuden huomioiminen kuitenkin tasapainottaa tätä, eli pienten lasten vanhempien suoja voisi tilanteesta riippuen olla vahvempi.

Tällainen irtisanomisjärjestys olisi omiaan vahvistamaan työllisyyttä. Pitkään samalla työnantajalla työskennelleiden ja ikääntyneiden uudelleen työllistyminen on muita vaikeampaa. Pitkän työsuhteen myötä työntekijän osaaminen muuttuu usein yrityskohtaiseksi, jolloin työllistyminen toiseen yritykseen vaikeutuu. 

Irtisanomisjärjestys kannustaisi huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä ja osaamisesta

SAK:n esittämä irtisanomisjärjestys vahvistaisi työnantajan kannustimia huolehtia koko henkilöstön työkyvystä ja osaamisesta, kun ei olisi enää niin helppoa irtisanoa niitä, joiden osaaminen vanhenee. Tätä kautta työnantajan tarjoama koulutus voisi lisääntyä, mikä tukisi paremman osaamisen kautta sekä tuottavuutta että työllisyyttä.

Ruotsissa on lakisääteinen irtisanomisjärjestys jossa työsuhteen kesto on määräävä tekijä. Tutkimuksessa onkin havaittu, että ikääntyneet työntekijät irtisanotaan taloudellisten vaikeuksien myötä Suomessa selvästi herkemmin kuin Ruotsissa. Sitä pidetään yhtenä selityksenä Ruotsin paremmalle työllisyydelle. 

Tiedämme, että esityksemme ei ole ongelmaton. Mikä tahansa irtisanomisjärjestys on irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden kannalta nollasummapeli: jos irtisanomisjärjestys vahvistaa yhden ryhmän työsuhdeturvaa, se vastaavasti heikentää muiden asemaa.

Helpointa olisi tietysti olla tekemättä mitään, mutta uskomme, että esittämämme lakiin kirjattava irtisanomisjärjestys olisi parannus nykytilanteeseen. Se selkeyttäisi irtisanomistilanteita työpaikoilla, vähentäisi työnantajien mielivaltaa ja osaltaan tukisi työllisyyttä. 

Ilkka Kaukoranta
pääekonomisti
@ikaukora