Hausfrau-idylli näyttää hyvältä vain tilastoissa

Blogi 01.06.2016 09:40 Siekkinen Saana
Saana Siekkinen

Hallituksen toukokuun alussa hyväksymä periaatepäätös tasa-arvo-ohjelmasta on pahasti ristiriidassa hallituksen jo päättämien toimien kanssa.

Voi jopa väittää, että hallitus ajaa naisia pois työelämästä ja takaisin kotiin, vaikka pääministerin ja tasa-arvoministerin allekirjoittamassa ohjelman johdannossa todetaankin: ”Kaikkien osaamisen, osallistumisen ja työpanoksen hyödyntäminen on demokratian toteutumisen kannalta tärkeää ja rakentaa sitä tulevaisuuden Suomea, jonka eteen ponnistelemme.”

Tähän mennessä hallitus on tarjonnut lähinnä kylmää kyytiä lapsiperheille ja erityisesti naisille. Päivähoidon maksuja ollaan korottamassa, päiväkotiryhmiä suurennetaan ja lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu.

Toimet heikentävät pienten lasten vanhempien, erityisesti äitien, kannusteita palata töihin. Toimien vaikutuksia tai arvioita naisten työhön osallistumiseen ei ole tasa-arvo-ohjelmassa mitään mainintaa.

Naisten työelämään osallistumista ja mahdollisimman ehjiä työuria ei vahvista myöskään omaishoitovastuun kasvattaminen työikäisillä. Se on asia, jonka edistämisen hallitus on kirjannut myös tasa-arvo-ohjelmaansa. Viikunanlehdeksi asetettu sukupuolinäkökulman huomioiminen tuskin lisää miesten osuutta työikäisistä omaishoitajista.

Vanhempainvapaiden tasaisemmasta jakamisesta tasa-arvo-ohjelma vaikenee täysin. Tämä hallitus ei ilmeisesti aio tehdä asialle mitään. Toivottavasti olemme väärässä. SAK on ehdottanut koko perhevapaajärjestelmän kustannusneutraalia uudistamista sopimaan paremmin nykyiseen silpputyöelämään. Uudistusta ovat kannattaneet kaikki poliittisten puolueiden naisjärjestöt.

Toivottavasti hallituspuolueet kuuntelevat naisjärjestöjensä ääntä ja lähtevät rakentamaan vanhempainvapaajärjestelmää, joka tukee nykyistä paremmin pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja lisää miesten osuutta vapaiden käytössä.

Naisten sysääminen pois työelämästä takaisin Hausfrau-idylliin voi vähentää tilastoitua työttömyyttä, mutta samalla työelämässä mukana olevien ihmisten osuus laskee. Suomella ei ole varaa hukata osaavien ja ahkerien naisten työpanosta.

Kirjoittajina ovat SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen ja SAK:n tasa-arvovastaava Tapio Bergholm.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 1. kesäkuuta 2016.