Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
www.lausuntopalvelu.fi

OPH 905-2023

Opetushallitus on laatinut esityksen tutkintoon valmentavan koulutuksen perusteiden muutokseksi. Esityksen tavoitteena on selkiyttää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen muodostumista ja todistusmääräystä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry puoltaa esitystä. Se selkeyttää tutkintoon valmentavan koulutuksen osallistumista, laajuutta ja siitä annettavien todistusten sisältöä.

SAK pitää tärkeänä, että tutkintoon valmentavaa koulutusta on saatavilla opiskelijan tarpeiden mukaisesti ja että valmentavasta koulutuksesta on mahdollisuus siirtyä joustavasti varsinaisiin toisen asteen opintoihin. Esitetyt muutokset vahvistavat opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden toteutumista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry