Lausunto Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/16076/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

SAK puoltaa vahvasti Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkoa 10–20 vuodella edellyttäen, että se voidaan säteilyturvakeskuksen arvion mukaan tehdä turvallisesti.

Päästöttömästi tuotetulla sähköllä on keskeinen rooli Suomen energiajärjestelmän tulevaisuudelle

Loviisan ydinvoimalaitoksella ja ydinvoimalla yleensä on keskeinen merkitys suomalaiselle energiajärjestelmälle. Ydinvoiman käytöstä ei synny lainkaan suoria kasvihuonekaasupäästöjä, tuotanto on ennakoitavaa ja kohtuuhintaista.

Kesällä 2020 valmistuneet, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toteutetut energia- ja ilmastotiekartat osoittivat, kuinka keskeiseen rooliin päästötön sähköntuotanto energiajärjestelmässä tulee nousemaan tulevina vuosikymmeninä. Arvioiden mukaan esimerkiksi teollisuuden sähkönkulutuksen tarve kasvaa jopa 100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi uutta sähköntuotantoa tarvitaan liikenteen (muun muassa sähköautot), lämmityksen ja palveluiden kasvaviin tarpeisiin.

Ydinvoiman rooli korostuu myös siksi, että sillä tuotetun energian määrä ei vaihtele säätilojen tai vuodenaikojen mukaan ja laitoksilla on polttoainetta varmuusvarastoitu aina vähintään muutamaksi vuodeksi. Kun sähköntuotannosta poistuu fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa (lauhde- ja yhteistuotantoa), jää ydin- ja vesivoimalle keskeinen turvaava rooli sähköjärjestelmän luotettavuuden näkökulmasta. Lisäksi Suomi tuo jo nyt sähköstään neljänneksen rajojensa ulkopuolelta. Loviisan ydinvoimalaitos tarvitaan helpottamaan sähkön tuontiriippuvuutta.

Loviisan voimalaitoksella tuotettu sähkö tukee osaltaan myös suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Laitoksen pääomakustannukset on jo katettu ja uusista turvallisuutta parantavista ja käyttöikää pidentävistä investoinneista huolimatta laitoksella tuotettu sähkö tulee olemaan verrattain edullista.

Suomi tarvitsee kaiken kohtuuhintaisesti tuotetun sähkön teollisuuden kilpailukyvyn tueksi, ettei teollisuuden tarvitse kilpailla esimerkiksi alhaisilla palkoilla.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry