Lausunto koskien Suomen meripolitiikan linjauksia

SAK:n lausunto valtioneuvoston kanslialle
15.11.2018 14:56

Valtioneuvoston kanslia 
kirjaamo@vnk.fi 

Linjauksissa käsitellään Suomen meripolitiikkaa ja sen tavoitteita yleisellä tasolla. Linjaukset ovat pääosin kannatettavia ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää myönteisenä varsinkin kestävän kehityksen periaatteiden korostamista Suomen meripolitiikan keskiössä. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry esittää, että Suomen meripolitiikan linjauksissa huomioitaisiin voimakkaammin huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset. Kotimaiset laivat ja miehistö ovat välttämättömiä, mikäli Suomi haluaa varmistaa huoltovarmuuden (energia, tavaraliikenne, henkilöstö) kaikissa olosuhteissa. Huoltovarmuuden takaamiseksi Suomen tavoite tulisi olla, että 40 prosenttia laivaliikenteestä hoidetaan suomalaisilla laivoilla ja miehistöllä, kun nykytaso on noin 30 prosenttia. 

Huoltovarmuuden näkökulmasta on myös huomioitava, että Suomessa säilyy riittävä jäänmurtokyky. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry