Äänestämällä pääset vaikuttamaan siihen, miten oman kuntasi asioita hoidetaan. Kuntavaaleissa päätetään hyvästä elämästä tänään ja huomenna.

Mistä kunnissa päätetään?

Kuntavaaleissa Suomen noin 300 kuntaan valitaan yhteensä lähes 9000 kunnanvaltuutettua. Heidän päätöksensä vaikuttavat muun muassa näihin arjen asioihin:

  • Pääsetkö lääkäriin?
  • Pääseekö lapsesi päiväkotiin?
  • Toimiiko julkinen liikenne?

Kunnissa ratkaistaan, miten koulutusta ja päivähoitoa, nuorisotoimintaa, katujen kunnossapitoa, liikunta- ja kulttuuripalveluja, ympäristönsuojelua ja rakentamista kehitetään. Lisäksi kuntien vastuulla on sote-uudistuksen toteutumiseen saakka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi.

Keitä kuntavaaleilla valitaan?

Kuntavaaleilla valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnan ylin päättävä elin, valtuusto. Kunnan asukasmäärästä riippuen valtuutettuja valitaan yhteensä 13–85. Ehdokkaita valtuustoon voivat asettaa puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Valtuusto puolestaan valitsee kunnalle hallituksen sekä tarpeelliseksi katsomansa määrän lautakuntia ja muita toimielimiä eri hallinnonaloille. Valtuusto valitsee myös kunnan edustajat kuntayhtymien ja omien yhtiöidensä hallintoihin.

Milloin vaalit pidetään?
Kuntavaalit pidetään kesäkuun toisena sunnuntaina 13.6. Ennakkoon voit äänestää kotimaassa 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Miten pääsen äänestämään?

Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja sinulle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Ennakkoon voit kuitenkin äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla siitä riippumatta, mikä on virallinen äänestyspaikkasi.

Voit äänestää ennakkoon myös kotona, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Jos asut tai oleskelet kuntavaalien ajan ulkomailla, voit äänestää kirjeitse. Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.