Yli 55-vuotiaille suunnattu muutosturvapaketti jäi vaatimattomaksi

Hallitus kaavailee yli 55-vuotiaille muutosturvakoulutusta ja muutosturvarahaa. Muutosturvan tavoitteena on helpottaa ikääntyneiden irtisanottujen nopeaa työllistymistä sen jälkeen, kun työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat. SAK pitää esitettyä pakettia vaatimattomana.
14.01.2022 12:58
SAK
On tärkeää, että irtisanottu saa itse määritellä, millaista osaamista ja koulutusta hän tarvitsee. Kuva iStock.

Hallitus on päättänyt aiemmin työttömyysturvan lisäpäivien eli ns. eläkeputken poistamisesta asteittain. Sen tilalle hallitus tarjoaa mm. muutosturvakoulutusta ja -rahaa yli 55-vuotiaille tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille. 

Etuuden ehtona on, että työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yli viisi vuotta ja irtisanottu työntekijä ilmoittautuu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen pitää pakettia laihana lohtuna työttömyysturvan lisäpäivien poistuessa. Hän muistuttaa, että mitä lähempänä eläkeikää irtisanottu työntekijä on, sitä vaikeampaa hänen on työllistyä. 

Mikko Laakkonen

– Tulevaisuudessakin työuran loppupäässä olevia työntekijöitä tullaan irtisanomaan ja he joutuvat työttömäksi. Siksi on tärkeää, että myös jatkossa on olemassa viimesijaisena keinona kuntien tarjoama velvoitetyö. 

Laakkonen painottaa, että työnantajien on nyt syytä miettiä, miten tuetaan ikääntyneiden työntekijöiden työssä jatkamista. 

SAK pitää 60 päivän ilmoittautumisaikaa TE-toimistoon liian lyhyenä työntekijöille, joilla on pitkä, jopa kuuden kuukauden irtisanomisaika. 

– Ehdotamme 90 päivän ilmoittautumisaikaa, jos irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Muutosturvarahan kohdalla ei meidän mielestämme tarvita mitään ajallista rajaa. 

– Työnantajan pitää irtisanomistilanteissa informoida uuteen muutosturvaan oikeutettuja työntekijöitä asiasta kirjallisesti, Mikko Laakkonen sanoo.

Plussaa paremmat koulutusmahdollisuudet

Muutosturvapaketin lähtökohta – nopea uudelleen työllistyminen – on kannatettava tavoite. Hallituksen esittämässä muutosturvapaketissa on hyviä elementtejä, kuten suora rahallinen tuki ja parantuneet koulutusmahdollisuudet. 

Hallitus esittää, että työnantaja maksaisi irtisanotulle kuukauden palkkaa vastaavan muutosturvarahan. Sen saa, vaikka työllistyisi heti irtisanomisen jälkeen uuteen työpaikkaan. SAK korostaa, että muutosturvaraha ei saa vaikuttaa työttömyysturvaan.

Työnantajan kustantama muutosturvakoulutuksen arvo puolestaan vastaa kahden kuukauden palkkaa. Koulutuksen hankkii esityksen mukaan TE-toimisto.

Mikko Laakkonen tähdentää, että muutosturvakoulutuksen pitää vastata irtisanotun työntekijän tarpeita. 

– On tärkeää, että irtisanottu pääsee itse määrittelemään, millaista osaamista hän tarvitsee. TE-toimiston tehtävä on auttaa kartoittamaan eri koulutusvaihtoehtoja, mutta ei päättää koulutuksesta irtisanotun puolesta. 

Laakkosen mukaan koulutuksen pitäisi myös joustaa nyt esitettyä paremmin irtisanotun elämäntilanteen ja työtilanteen, esimerkiksi mahdollisten määräaikaisten työsuhteiden, mukaan.

Muutosturvapaketin lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. SAK:n lausunto muutosturvapaketista löytyy täältä

Lisäpäivät poistuvat asteittain

  • Työttömyysturvan lisäpäivät eivät poistu jo lisäpäivillä olevilta työttömiltä. 
  • Lisäpäivien ikärajat nousevat vuosina 2023 ja 2024. 
  • Jos työntekijä on syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, hänellä ei ole enää oikeuttaa työttömyysturvan lisäpäiviin.
     

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.