Työnantaja painostaa entistä ankarammin sopimaan heikennyksistä

Työnantajat painostavat aiempaa useammin luottamushenkilöitä työehtojen heikentämiseen. Reilu kolmannes luottamushenkilöistä sanoo myös riitojen työpaikalla lisääntyneen. Tiedot käyvät ilmi SAK:n luottamushenkilöpaneelista.
20.02.2017 10:50 admin
Kuljetus-alalla puolet luottamushenkilöistä kertoo riita-asioiden lisääntyneen työpaikalla.

Luottamushenkilöpaneelin vastaajista useampi kuin joka viides (22 %) kokee työnantajan painostaneen sopimaan heikennyksistä. Näin ajatellaan erityisesti teollisuudessa ja suurilla työpaikoilla (molemmissa 28 %).

Tilanne on huonontunut edellisvuosiin verrattuna. Toissa vuonna työnantajan painostusta oli kokenut 15 prosenttia vastaajista ja vuonna 2014 vastaajista 19 prosenttia sanoi työnantajan painostaneen heikennyksiin.

Luottamushenkilöt kertovat kyselyn avovastauksissa työnantajan sanelusta ja uhkailusta muun muassa silloin, kun työpaikalla on sovittu kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidentämisestä. Työantaja on esimerkiksi painostanut sopimaan ohi yhteisesti sovitun perälaudan.

Avovastauksissa luottamushenkilöt kertovat painostuksesta sopia alle työehtosopimuksen määräämien tuntipalkkojen tai palkkamallista, jossa palkkoja voitaisiin alentaa. Työnantaja kiristää heikennyksiin uhkaamalla muun muassa irtisanomisilla.

Erään vastauksen mukaan työnantaja painostaa ”vetoamalla tessin olevan mennyttä aikaa ja että paikallisesti voidaan sopia toisin”. Toisessa vastauksessa sanotaan, että ”paikallinen ”sopiminen” on (työnantajalle) vain kiertotie yleissitovien työehtosopimusten alas ajamiseksi”.

Luottamustehtävän hoitaminen vaikeaa

Luottamushenkilöistä 40 prosenttia kertoo luottamustehtävien hoitamisen olleen viime vuonna aiempaa vaikeampaa. Keskimääräistä useammin näin ajattelevat palvelualojen ja kuljetusalan (molemmissa 45 %) sekä suurimpien työpaikkojen (48 %) luottamushenkilöt.

Aiempaa vaikeammaksi tilanteen on viime vuonna kokenut yhtä moni kuin vuonna 2015. Sen sijaan aiempaa useampi (53 %) koki, että tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta. Vuonna 2015 näin koki 52 prosenttia, vuonna 2014 prosenttiluku oli 47.

Vain seitsemän prosenttia vastaajista kertoo tehtävän hoitamisen helpottuneen viime vuonna.

Edeltävien vuosien tapaan työnantajilla tuntuu olevan vaikeuksia noudattaa yt-lain henkeä. Työnantaja tulee neuvotteluihin omalla esityksellä, jota ei voida neuvotteluissa muuttaa tai pahimmillaan työnantaja ohittaa koko yt-menettelyn.

Luottamushenkilöitä työllistää aiempaan tapaan epäselvyydet tai ”unohtamiset” palkan ja sen osien tai lisien maksamisessa. Osa työnantajista vitkuttelee työvuorolistojen antamisen kanssa. Yhden avovastauksen mukaan tämä on lisääntynyt kaupan aukioloaikojen vapauduttua.

Luottamushenkilöitä närästää myös se, että työnantajan koetaan pimittävän tietoja tai rajoittavan luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta.

Kuljetusalalla eniten rikkomuksia

Reilu kolmannes (37 %) luottamushenkilöistä sanoo, että riita-asiat ovat työpaikalla lisääntyneet. Kuljetusalalla jopa puolet (49 %) luottamushenkilöistä on tätä mieltä.

Luottamushenkilöistä 28 prosenttia arvioi, että työnantaja rikkoi viime vuonna lakeja tai sopimuksia. Kuljetusalalla tätä mieltä on 53 prosenttia vastanneista.

Rikkomusten määrä on vähentynyt kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2014 lähes kolmannes (32 %) arvioi työnantajan rikkoneen lakeja tai sopimuksia.

Luottamushenkilöpaneeli luottamustehtävän hoitamisesta ja työpaikkojen ristiriidoista tehtiin nyt kolmatta kertaa. Kyselyyn vastasi joulukuussa 964 luottamushenkilöä. Vastanneista 56 prosenttia oli luottamusmiehiä, 27 prosenttia työsuojeluvaltuutettuja ja 17 prosenttia toimi molemmissa tehtävissä.

Pirjo Pajunen

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.