Toimiva työmarkkinamalli turvaa paremmat työehdot ja kehittyvän palkkauksen

SAK on jäsenliittojensa kanssa valmistelemassa periaatteita tulevaisuuden työmarkkinamallin pohjaksi. Mallin pitää taata kaikkien työntekijöiden palkkakehitys, luoda ratkaisumallit toimialojen erilaisille tarpeille ja edistää paikallista palkanmuodostusta.
09.10.2023 14:21
SAK
Samapalkkaisuustavoitteen edistämiseksi on luotava toimivat ja uskottavat toimintamallit, samoin matalapalkkaisuuden ja heikkojen työehtojen kitkemiseksi, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa. Kuva: Jaakko Lukumaa.

– Yhteinen näkemys työmarkkinoiden toimintaperiaatteista ja palkanmuodostuksesta hyödyttää sekä palkansaajia että työnantajia. Toimiva, yhteisesti sovittu työmarkkinamalli antaa vakautta ja ennustettavuutta työnantajille, turvallisuutta ja parempaa toimeentuloa työntekijöille sekä joustavuutta ja kilpailukykyä Suomelle, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Työministeri Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet koolle seminaariin marraskuun 8. päivänä. Tarkoituksena on keskustella työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän kehittämisestä. Orpon hallituksen tavoitteena on vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Hallitusohjelman mukaan laissa työriitojen sovittelusta säädettäisiin, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voi ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.

Elorannan mukaan sovittelijan sovittelumahdollisuuksien ja riidan ratkaisun mahdollisuuksien rajoittaminen lainsäädännöllä ei ole oikea tapa kehittää suomalaista työmarkkinamallia.

– Ammattiliitot kautta linjan ovat tyrmänneet hallituksen aikeet säätää työriitalaissa palkankorotuskatosta, mikä tosiasiassa puuttuisi työmarkkinaosapuolten sopimusautonomiaan.

Työnantajakoordinaatioon perustuva niin sanottu vientimalli on käytännössä ollut palkkakatto kaikille toimialoille. Malli on jähmettänyt työehtosopimusten sisällöllisen kehittämisen ja luonut lisää riitoja työmarkkinaneuvotteluihin.

– Nykyinen pirstoutuva sopimusjärjestelmä ja ajallisesti hajautuva työehtosopimuskenttä sopii erittäin huonosti yhteen hallituksen palkkamallille lausuman tavoitteen kanssa. Osapuolten järjestäytymistä ja työehtosopimusten kattavuutta on työmarkkinoilla lisättävä. Lisäksi työehtosopimuskaudet on yhtenäistettävä, jotta työehtoneuvottelut käydään yhtäläisessä talous- ja toimintaympäristössä, Jarkko Eloranta painottaa.

SAK edellyttää, että kestävän ja hyväksyttävän palkkamallin pohjana on kattava, läpinäkyvä ja yhteisesti hyväksytty informaatio niin kansantalouden kuin toimialojenkin kehityksestä ja näkymistä.

– Kustannusvaikutusten läpinäkyvyys ja jaettu, yhteinen tieto ovat luottamuksen rakentamisen peruskiviä. Samapalkkaisuustavoitteen edistämiseksi on luotava toimivat ja uskottavat toimintamallit, samoin matalapalkkaisuuden ja heikkojen työehtojen kitkemiseksi. Pelkästään paikallisen sopimisen varaan näitä ei voi jättää, puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

SAK tarkentaa omaa näkemystään palkkamallin periaatteista ennen marraskuun 8. päivän seminaaria ja toivoo sen antavan myönteisen suunnan seminaarin jälkeiselle valmisteluprosessille.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.