Selvitys näkee paikallisen sopimisen kehittyvän parhaiten työehtosopimusten kautta 

Eilen julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys nostaa työehtosopimukset keskiöön paikallisen sopimisen edistämisessä. SAK tukee tätä näkemystä.
02.03. 14:57
SAK
Kuva Marjaana Malkamäki/SAK.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityshenkilöt Jukka Ahtela ja Joel Salminen katsovat selvityksessään, että parhaat mahdollisuudet edistää paikallista sopimista on normaalisitovassa kentässä eli yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin.

Selvityshenkilöiden mukaan sopimismahdollisuuksia on jo nyt olemassa, mutta niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Tämä on myös SAK näkemys. 

– SAK:laiset luottamusmiehet kertovat paikallisen sopimisen esteeksi usein sopimisen kulttuurin puuttumisen työpaikoilla. Myös osaamattomuus ja tasapainoisen neuvotteluaseman puute estävät sopimista. Nämä asiat voitaisiin korjata melko helposti, ilman että tarvitsee tehdä suuria rakenteisiin käyviä uudistuksia, SAK:n työehtoasiantuntija Karoliina Huovila sanoo. 

Karoliina Huovila.

Selvitysmiesten näkemys tukee SAK:n näkemystä siitä, että parhaiten paikallista sopimista edistetään nykyrakenteiden sisällä, neuvottelukulttuuria vahvistamalla. 

– Suuret uudistukset voisivat vähentää halukkuutta sopia paikallisesti. Tästä lähtökohdasta katsoen välitöntä tarvetta lainsäädäntömuutoksille ei ole. 

Ehdotuksissaan jatkotoimiksi selvityshenkilöt toteavat, että ennen kaikkea nykyisiä sopimusmahdollisuuksia tulisi hyödyntää paremmin. Heidän mukaansa paikallisen sopimisen käyttömahdollisuuksia voisi helpottaa työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä.

– Tämä tulee tehdä tasapainoisesti ja alakohtaiset erot huomioiden, jolloin varmistetaan, että sopiminen on aitoa ja hyödyttää molempia osapuolia.

Selvityshenkilöiden mielestä kaivataan lisää yleisempää tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista. Paikallinen sopiminen edellyttää osaamista ja neuvotteluosapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa.

SAK muistuttaa, että työehtosopimusosapuolilla on paras asiantuntemus työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja paikallista sopimista onkin lisätty työehtosopimuksissa jokaiselle neuvottelukierroksella. 

Lue myös juttu: 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.