SAK:n työolobarometri: Naiset kohtaavat väkivaltaa kaksi kertaa useammin työssään kuin miehet

Useampi kuin joka kymmenes SAK:laisilla aloilla työskentelevistä naisista on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työelämässä viimeisen vuoden aikana. Väkivallasta keskusteleminen on erityisen tärkeää tänään sunnuntaina, jolloin vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.
25.11.2018 06:00
SAK
Kuva: iStock

SAK:n työolobarometrin mukaan duunarialoilla työskentelevistä naisista kuusi prosenttia on joutunut useita kertoja ja viisi prosenttia kerran väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssään viimeisen vuoden aikana.

– Väkivaltaan on puututtava nykyistä täsmällisemmällä lainsäädännöllä, kun pehmeämmät keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi, SAK:n lakimies Paula Ilveskivi toteaa.

– Asian ympärillä on jo istunut useita työryhmiä, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Nyt olisi viimein aika saada konkreettista edistystä aikaan ja varmistaa jokaiselle turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ilman väkivaltaa tai sen uhkaa.

Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdistuu SAK:n työolobarometrin mukaan kaksi kertaa useammin naistyöntekijöihin kuin miehiin. 

Huonoin tilanne on SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille tehdyn tutkimuksen mukaan julkisella sektorilla ja yksityisellä palvelualalla. Vähäisintä väkivallan uhka on teollisuus- ja kuljetusaloilla. 

– Sukupuolittuneet ammatit selittänevät suuren osan sukupuolten välisestä erosta väkivallan kokemisessa. Myös muut tutkimukset tukevat kyselymme tulosta siitä, että naiset kohtaavat väkivaltaa miehiä enemmän työelämässä, miehet puolestaan vapaa-ajallaan, Ilveskivi kertoo.

– Suurin osa väkivallasta tulee asiakkailta. SAK:laisilla aloilla väkivaltaa kohtaavat esimerkiksi lähihoitajat, myyjät ja tarjoilijat. 

Ensi kesänä kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssissa jatketaan neuvotteluita häirinnän ja väkivallan kieltäväksi yleissopimukseksi. 

Suomen suurin palkansaajajärjestö toivoo maan hallituksen tekevän kaikkensa, jotta sopimus syntyisi. 

– Hallituksilla ja työnantajilla on ensi kesänä mahdollisuus osoittaa maailmanlaajuisesti halunsa kitkeä naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä työelämässä. Se olisi hyvä alku laajemmalle naisrauhalle ja sukupuolten tasa-arvolle, SAK:n lakimies huomauttaa.

SAK:n työolobarometrin aineisto on kerätty helmi-maaliskuussa 2018. Tutkimuksen tehnyt Kantar TNS Oy haastatteli yhteensä 1 202 SAK:laista liittojen jäsentä.

Lue lisää kyselyn tuloksista SAK:n työolobarometristä

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.