SAK:n Jarkko Eloranta: Työehtosopimukset ja ammattiliitot ovat tulevaisuudessakin suomalaisen työmarkkinamallin ytimessä

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa, että suomalaisen työmarkkinamallin pitää nojata työntekijöiden yhteiseen edunvalvontaan sekä laajoihin ja kattaviin työehtosopimuksiin myös tulevaisuudessa. SAK tavoittelee työehtosopimusten yleissitovuuden uudistamista niin, että alan edustavin työehtosopimus on yleissitova. Myös luottamusmiehen asemaa on vahvistettava.
24.08.2022 14:29
SAK

– Vaikka työnantajat ovat vetäytyneet keskitetystä ja osittain myös toimialakohtaisesta työehtosopimisesta, palkansaajat kokevat työehtosopimukset edelleen merkittäväksi välineeksi työehtojen ja palkkojen turvaamisessa ja kehittämisessä. Esimerkiksi mekaanisessa metsäteollisuudessa työntekijöiden järjestäytymisaste ja normaalisitovien työehtosopimusten kattavuus on jopa kohonnut verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, Eloranta huomauttaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Yksittäisen työntekijän neuvotteluasema suhteessa työnantajaan on heikko. Työnantajien ja työntekijöiden välinen tasapaino voidaan saavuttaa vain niin, että työntekijät järjestäytyvät ammattiliittoon ja pääsevät siten yhteisen edunvalvonnan piiriin.

Eloranta painottaa, että ulkoa pakotetut ratkaisut ja yksipuoliset muutokset eivät ole kestävä tapa kehittää työmarkkinatoimintaa ja työmarkkinapolitiikkaa.

– Esimerkkejä on tältä vuodelta jo useampia, kuten UPM ja kunta-ala, eivätkä ne ole myönteisiä.

– Työnantajat repivät alas vuosikymmeniä hyvin palvelleita sopimisen rakenteita, mutta eivät halua rakentaa uutta eivätkä sopia. Siksi työmarkkinoilla on paljon levottomuutta ja epävarmuutta. Luottamus ei rakennu yksipuolisin toimin ja päätöksin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

Yleissitovuus uudistettava ja työmarkkinarikollisuus saatava kuriin

Seuraavalla hallituskaudella on vahvistettava työntekijöiden asemaa ja edunvalvontamahdollisuuksia. SAK pitää tärkeänä työehtosopimusten yleissitovuuden uudistamista niin, että alan edustavin työehtosopimus on yleissitova eikä yleissitovuus riipu pelkästään työnantajien järjestäytymispäätöksistä.

– Luottamusmiesten asemaa on lainsäädännössä vahvistettava velvoittamalla työnantaja aina tunnustamaan työntekijöiden valitsema luottamusmies. Lisäksi luottamusmiehen suojaa, tiedonsaantimahdollisuuksia ja muita oikeuksia on parannettava, Eloranta vaatii.

Lainsäädäntö ja työehtosopimukset luovat turvaa ja toimeentuloa työntekijöille. Aivan liian usein työmarkkinoilla törmätään kuitenkin väärinkäytöksiin, joissa työntekijöiden etuja tai palkkoja poljetaan. 

– Seuraavan hallituksen on lisättävä voimavaroja työehtojen ja -olojen valvontaan, löydettävä uusia keinoja puuttua työmarkkinarikollisuuteen ja kovennettava siitä langetettavia rangaistuksia. Työmarkkinarikollisuus rapauttaa uskoa hyviin ja oikeudenmukaisiin työmarkkinoihin sekä reiluun yritysten väliseen kilpailuun, Jarkko Eloranta sanoo.

Eloranta puhui tänään keskiviikkona Turun Eurooppa-foorumin Suomen työmarkkinamalli tulevaisuudessa – luottamuksen uusi alku -tilaisuudessa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.