SAK:n Ilveskivi ILO:n työkonferenssissa: Tarvitsemme kansainvälisen sopimuksen suojaamaan työntekijöitä häirinnältä

Poliittisen tahdon puute ja työnantajien vastustus ovat jarruttaneet väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä, SAK:n lakimies Paula Ilveskivi totesi puheessaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssissa.
05.06.2018 17:36
SAK
Paula Ilveskivi ILO:n työkonferenssissa 6. kesäkuuta 2018

Parhaillaan Genevessä järjestettävän työkonferenssin yhtenä teemana on työelämän tasa-arvo. Konferenssissa neuvotellaan muun muassa kansainvälisestä sopimuksesta väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi työelämässä.

Paula Ilveskiven mukaan väkivallan ja häirinnän estämiseksi tarvittavan nykyistä täsmällisemmän lainsäädännön aikaansaaminen on toistuvasti törmännyt työnantajien vastustukseen ja hallituksen riittämättömään tahtoon.

– Suomen palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että uusi kansainvälinen sopimus väkivallasta ja häirinnästä on tärkeää sellaisen lainsäädännön kehittämiseksi, joka suojaa työntekijöitä ja edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Ilveskivi muistutti työkonferenssin täysistunnossa pitämässään puheessa, että yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa rakennettua hyvinvointivaltiota voidaan pitää tasa-arvon hankkeena.

– Muun muassa vanhempainvapaat, lasten päivähoito ja vanhustenhoito ovat mahdollistaneet naisten osallistumisen työelämään.

Tasa-arvoon on Suomessakin silti matkaa. Naiset työskentelevät miehiä useammin matalapalkkaisissa, määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä. Myös perheiden hoivavastuut ovat yhä enimmäkseen naisten harteilla.

Viime vuosina tasavertaisessa työelämään osallistumisessa on otettu jopa takapakkia, kun hallitus on leikannut sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita.

– Lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on rajoitettu vanhemman työelämään osallistumisen perusteella. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi työttömien vanhempien paluuta työmarkkinoille.

Lakimies Paula Ilveskivi puhui keskiviikkona kansainvälisen työkonferenssin täysistunnossa kaikkien Suomen palkansaajien edustajana. Työkonferenssi on ILO:n ylin päättävä elin, jossa jäsenmaiden hallitusten, työntekijöiden ja työnantajien edustajat neuvottelevat työelämän kansainvälisistä normeista.

Lue Paula Ilveskiven koko puhe (englanniksi)

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.