SAK:n hallitus: Nyt on aika haudata eriarvoistavat päätökset

SAK:n hallitus vaatii maan hallitusta jättämään nuoria eriarvoistavan työlainsäädännön valmistelun ja keskittyvän todellista työtä ja kasvua luoviin toimiin.
07.05.2018 13:07
SAK
Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Kehysriihessä päätettiin, että määräaikaisten työsuhteiden perusteet tullaan poistamaan alle 30-vuotiailta, jos he ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta työttömänä. Myös alle 20 henkeä työllistävien yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on hallituksen listalla.

– On maan hallitukselta vastuutonta politiikkaa huonontaa erityisesti nuorten asemaa työmarkkinoilla. Nuoret naiset ovat tälläkin hetkellä määräaikaisten työsuhteiden kierteessä, ja tämä esitys pahentaa tilannetta entisestään, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta moittii.

SAK:n hallitus muistuttaa, että kaavailut tulevat todennäköisesti törmäämään myös oikeudellisiin ongelmiin. Suomen kansallinen lainsäädäntö ja EU:n oikeuskäytäntö edellyttävät lähtökohtaisesti työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua.

Hallitus toteaa, että on aika palata kolmikantaiseen valmisteluun, etteivät uudistukset törmäisi jatkuvasti huonoon valmisteluun ja ongelmiin olemassa olevan lainsäädännön kanssa.

– Yksipuolisella ja kiireellä tehdyllä lainvalmistelulla tuhlataan ministeriöiden ja asiantuntijoiden resursseja jo valmiiksi epäonnistuneiksi tiedettyjen esitysten käsittelyyn.

SAK:n hallitus pitää hyvin outona väitettä, jonka mukaan nuorten työttömien määräaikaisuuden perusteiden poistaminen parantaisi työllisyyttä. Esityksen puolustajat vetoavat siihen, että työnantajan olisi helpompi palkata nuori ensin määräaikaiseen työsuhteeseen.

– Jo tälläkin hetkellä työnantajalla on olemassa mahdollisuus jopa puoli vuotta kestävään koeaikaan. Siinä ajassa yrittäjä sekä työtekijä varmasti huomaavat, onko työsuhteella edellytyksiä. Nyt suunniteltu määräaikainen työsuhde sitoo kumpaakin osapuolta tiettyyn aikaan ja on siten jäykempi.

Myöskään peruste, että määräaikaisuus on parempi kuin työttömyys, ei herätä SAK:n hallituksessa vastakaikua.

– Työsuhteessa on kyse luottamuksesta ja sitoutumisesta kumpaankin suuntaan. Jos työnantaja ei ole valmis sitoutumaan työntekijään, niin miten suhde voi toimia?

Suomen suurimman palkansaajajärjestön hallitus haluaa muistuttaa, että juuri alle kolmekymppisenä monet ihmiset tekevät isoja päätöksiä, kuten hankkivat asunnon ja suunnittelevat perhettä. Uskoa tulevaisuuteen valaa vakituinen työpaikka. Vastaavasti silppu- ja pätkätyöt heikentävät sitä.

– Ei voi olla samaan aikaan huolissaan syntyvyyden vähenemisestä ja vähentää nuorten edellytyksiä perustaa perhettä. SAK Nuoret tekivätkin viime viikonloppuna kannanoton #kuuntelemua, jossa he vaativat, että hallitus lopettaa nuorten syrjinnän työmarkkinoilla.

Hallitus kehottaa Sipilää miettimään uudelleen kehysriihen päätöksiä: näillä toimilla ei työllisyyttä kohenneta ja toimet uhkaavat sopimisen kulttuuria ja työmarkkinarauhaa. Aktiivimalli oli jo epäonnistuminen – toista epäonnistumista ei pidä perään tehdä.

– Nyt tarvitaan panostusta osaamiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Osaavan työvoiman saatavuus on yritysten kasvun pullonkaula, ei se, että potkuja voi jakaa nykyistä helpommin.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.