SAK:n Eloranta: Muutosturvaa parannettava tuntuvasti jos työllisyystavoite halutaan saavuttaa

Työnantajien vastuuta muutosturvasta on kasvatettava ja turvan keinovalikoimaa laajennettava, jotta mahdollisimman moni irtisanottu työllistyy nopeasti uudestaan, linjaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
24.05.2018 13:48
SAK
SAK:n edustajisto on koolla Kiljavalla Nurmijärvellä.

- Irtisanovan yrityksen kustantaman muutosturvakoulutuksen kestoa on kasvatettava kuukaudesta aluksi kahteen kuukauteen ja laajennettava se koskemaan yli 30 hengen yritysten sijaan kaikkia yli 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, sanoo Jarkko Eloranta.

Muutosturvaan ovat oikeutettuja työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. SAK haluaa laskea tämän rajan kahteen vuoteen. Lisäksi työnantajan maksamaa muutosturvarahaa on voitava käyttää myös uuden työpaikan palkkakustannusten maksamiseen. 

Jarkko Eloranta tähdentää, että muutosturvan kehittämisestä hyötyvät kaikki – työntekijöiden ohella myös työnantajat ja yhteiskunta.

- Työpaikoilla tapahtuva työntekijöiden osaamisen jatkuva kehittäminen, muutosturvan parantaminen ja työttömien palvelujen saatavuuden ja laadun tuntuva nostaminen ovat edellytyksiä sille, että työllistyminen uuteen työhön nopeutuu, työmarkkinoiden toiminta sujuvoituu ja työllisyys paranee hallituksen kaavailujen mukaisesti. 

Työttömyysturvan lisäpäivät tarpeen – aktiivimalli rokottaa pahiten iäkkäitä 

Tuoreiden tietojen mukaan vuoden alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin leikkaukset näyttävät kohdistuvan erityisesti yli 55-vuotiaisiin työttömiin. 

Jarkko Eloranta

- Jos yli 55-vuotiaiden tilanne paljastuu niin heikoksi kuin tuoreista tiedoista voi päätellä, iäkkäiden työttömien oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin pitää säilyttää.

Eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että työttömyysturvan lisäpäivien jatkoa tarkastellaan vuonna 2019. 
Tällä hetkellä noin 10 000 ihmistä on lisäpäivillä ja heidän määränsä ei ole vähentynyt merkittävästi viime vuosina, vaikka työttömyys alenee.

- Ikääntyneiden työttömien säällisestä toimeentulosta on pidettävä huolta lisäpäivät säilyttämällä, jos selvitykset osoittavat, että ikääntyneiden mahdollisuudet päästä työvoimapalvelujen piiriin tai työhön ovat heikot, Eloranta painottaa.

.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.