Löytyykö työpaikaltasi syövälle altistavia tai raskautta vaarantavia aineita tai työmenetelmiä?

Huhtikuussa 2024 parannettiin työntekijöiden suojelua päivittämällä syöpävaarallisten aineiden ja lisääntymisterveydelle vaarallisten tekijöiden säädöksiä. Löydät ne nyt myös SAK:n maksuttomana oppaana.
24.05. 09:19
SAK
Uusien säädösten mukaan yötyöhön ei ole velvollisuutta, jos raskaana oleva työntekijä esittää asiasta lääkärintodistuksen. Kuva iStock.

– Tarve päivittää kansallista lainsäädäntöä tuli EU-säätelyn kautta. Euroopan parlamentti on ollut viime kaudella työntekijän ystävä, sillä se on ollut aktiivinen työsuojelun kehittämisessä, SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi muistuttaa. 

Riitta Työläjärvi.

Euroopan laajuisesti työperäiset altisteet aiheuttavat noin 120 000 syöpätapausta vuodessa, eli syöpävaaran torjunta kannattaa todellakin ottaa vakavasti. Säädökset tarkensivat tapaa, jolla työnantajan ilmoitukset syöpävarallisten aineiden ASA-rekisteriin tulee tehdä. Ilmoitukset on hoidettava vuosittain Työterveyslaitoksen sähköiseen rekisteriin.

– Haitallisille aineille tai työmenetelmille altistuneella työntekijällä on aina oikeus saada omat tietonsa rekisteristä sekä työnantajalta opastusta suojautumisesta.

Syöpävaarallisten aineiden listaan lisättiin muun muassa syöpävaaralliset lääkeaineet kuten solunsalpaajat sekä arseeni. Eräitä muitakin tarkentavia päivityksiä laadittiin ASA-rekisteriin ilmoitettaviin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin työmenetelmiin.

– On hyvä muistaa, että syöpävaarallisilta aineilta suojelu on yhtä lailla kaikkien työntekijöiden oikeus työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Kaikilla työntekijöillä on myös oikeus lakisääteisiin terveystarkastuksiin ja työterveyshuollon neuvontaan, mikäli he työskentelevät syöpävaaralle altistavissa työtehtävissä.

Lisääntymisterveyttä suojeltava työssä

Työ ei saa aiheuttaa riskiä äidin, sikiön tai vauvan hyvinvoinnille. Asetuksen päivityksellä täsmennetään ja selkeytetään raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua työpaikoilla. Asetus koskee kaikkia työpaikkoja ja aloja.

– Teollisuudessa ja rakennuksilla on usein raskausaikaan vaikuttavia altisteita, mutta myös esimerkiksi sairaaloissa ja monilla palvelualoilla esiintyy vaikkapa lääkeaineisiin, taakkojen käsittelyyn tai väkivaltaan liittyviä riskejä. Riskit tulee arvioida, ennakoida ja minimoida, sekä tarvittaessa työntekijän tulee saada siirtyä toisiin tehtäviin.

Yötyöhön ei ole velvollisuutta, jos raskaana oleva työntekijä esittää asiasta lääkärintodistuksen.

– Uusi asia on, että myös imettävät työntekijät on huomioitava työolojen terveellisyyttä arvioitaessa.

Työnantajan on myös vuosittain luetteloitava lisääntymiselle vaaralliset aineet ja niille altistuneet työntekijät sekä säilytettävä luetteloita aina viiden vuoden ajan.

– Mikäli raskaana oleva työntekijä ei voi työskennellä turvallisesti, antaa Kelan erityisraskausraha toimeentuloturvaa työstä pidättäytymisen ajaksi. Harmillisesti erityisraskausrahan kriteerien päivitys uutta työsuojeluasetusta vastaavaksi on myöhässä. Erityisraskausrahan päivitystyö aloitetaan syksyllä 2024.

Voit ladata oppaan säädösmuutoksista ja vaaroilta suojautumisesta täältä.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.