Katja Syvärinen: Työntekijöillä oltava enemmän vapautta tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen nosti puheessaan edustajiston kokouksessa esiin työn tekemisen tapojen ja työn merkityksen muuttumisen. Muutokset edellyttävät sosiaaliturvan ja lainsäädännön uudistamista. Myös ammattiyhdistysliikkeen toimintatapojen tulisi muuttua.
19.05.2022 09:52
SAK
SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen SAK:n edustajiston kokouksessa.

– Tarvitsemme modernia kollektiivisuutta, kun työtä tehdään yhä enemmän vakituisten ja kokoaikaisten työsuhdemuotojen ulkopuolella, Katja Syvärinen sanoi. 

Moderni kollektiivisuus tarkoittaa erilaisten työn tekemisen tapojen parempaa huomioimista ay-liikkeen toiminnassa ja työnantajan saneluvallan rajoittamista siinä, miten työ organisoidaan.

– Työnantajilla on perinteisesti ollut vahva määräysvalta työntekijöihin ja yksipuolinen oikeus määrätä esimerkiksi työajoista. Tämä on johtanut siihen, että kaikki eivät halua myydä aikaansa työnantajan käyttöön entiseen tapaan.

Työntekijöiden on saatava vapaammin tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä. Tästä vapauden lisääntymisestä hyötyisivät myös työnantajat, kun työhyvinvointi ja työssäjaksaminen paranevat. 

– Moderniin ajatteluun kuuluu, että yksilöllä on enemmän vapautta tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä työnantajan määräysvallan sijaan.

Katja Syvärinen painotti, että sosiaaliturvassa pitäisi huomioida kaikki tehtävä työ sen muodosta riippumatta, jotta kukaan ei jäisi tukiverkkojen ulkopuolelle.

Kollektiivinen neuvotteluoikeus tulisi taata kaikille työn tekijöille – myös heille, jotka työllistävät itse itsensä ilman työsuhdetta.

Katja Syvärinen nosti puheessaan esiin myös työmarkkinarikollisuuden, jolta suomalaiset työmarkkinat eivät ole välttyneet. Rikollisuuden kitkeminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön, muun muassa työsuhteen tunnusmerkkejä on täsmennettävä ja ammattiliitoille säädettävä kanneoikeus. 

– Sopimisen siirtyessä enemmän paikalliselle tasolle, on pohdittava työnantajan neuvotteluvelvollisuuden vahvistamista yksipuolisen tulkintaetuoikeuden sijaan, Syvärinen sanoi. 

Lue koko puhe tästä:

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.