Katja Syvärinen: Työntekijät tarvitaan mukaan tekemään muutosta päästöttömään talouteen

Hallitusten ja yritysten on viimeistään nyt lunastettava lupauksensa työntekijöille reilusta siirtymästä kohti päästötöntä taloutta, vaati hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen SAK:n edustajistolle pitämässään puheessa.
18.11.2021 11:30
SAK
Katja Syvärinen kuvattuna SAK:n edustajistossa vuosi sitten marraskuussa 2020.

Katja Syvärinen painotti, että Suomen, kuten muidenkin maiden hallitusten pitää yhdessä ammattiyhdistys- ja työnantajajärjestöjen kanssa valmistella sellaiset energia- ja ilmastostrategiat, jotka sisältävät toimia työntekijöille reilun siirtymän varmistamiseksi.

– Näissä suunnitelmissa pitää arvioida ilmastotoimien positiiviset ja negatiiviset työllisyysvaikutukset. Niille työntekijöille, joiden osaaminen on vanhentumassa, pitää tarjota hyvissä ajoin ennen mahdollista työttömyyden uhkaa täydennys ja uudelleen koulutusta.

Suomen hallitukselta Katja Syvärinen peräsi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun aktiivisempaa edistämistä ilmastoasioissa.

– Työntekijöiden osallistuminen ilmastopolitiikkaa ja ilmastotoimia koskevaan päätöksentekoon niin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa kuin kansallisessa päätöksenteossa on ratkaisevan tärkeää luottamuksen rakentamisen ja ilmastotavoitteiden edistämisen kannalta.

On tärkeää, että työntekijät voivat olla mukana muutoksessa – niin päätöksenteossa kuin työpaikoilla. Työntekijät eivät saa olla ilmastomuutoksen sivullinen uhri, vaan aktiivinen toimija, Syvärinen tähdensi.

Palkka-avoimuuden lisääminen välttämätöntä

Katja Syvärinen puuttui puheessaan myös palkka-avoimuuteen, jota sosiaali- ja terveysministeriö esittää lisättäväksi. Myös SAK on vaatinut palkka-avoimuuden lisäämistä. 

– Avoimuuden lisääminen on tärkeää, sillä salassa pidettävät palkkatiedot yhdistettynä yrityskohtaiseen ja henkilökohtaiseen sopimiseen työehdoista on synkkä yhdistelmä tasa-arvoisen palkkapolitiikan näkökulmasta. Jos ei ole salattavaa, miksi salata?

Katja Syvärisen mielestä työnantajan perustelu siitä, että avoimuus lisää perusteetonta vertailua ja kateutta työpaikoilla on ontuva. 

– Kun epäkohtia ei voi paljastaa, niitä ei voi korjata. Perustellut palkkaerot eivät herätä lainkaan samanlaista harmitusta kuin epäreiluiksi koetut. Kun palkkaus perustuu työehtosopimukseen ja yhteisesti sovittuihin käytäntöihin, jotka voidaan avoimesti kertoa, missä on ongelma? Todennäköisesti siinä, että nyt palkkauksessa on asioita, joiden halutaankin pysyvän hämärässä. 

Tutkimusten mukaan selittämätön palkkaero naisten ja miesten välillä on kolme prosenttia. Syvärinen painotti, että kysymyksessä ei ole mitätön summa vaan enemmän kuin monella alalla neuvotellut yleiskorotukset. 

 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.