Joka kolmas tanskalainen vaihtaa vuosittain työpaikkaa

Työttömyyskorvauksen taso on Tanskassa korkeampi kuin Suomessa, ja päivärahaa maksetaan pitemmältä ajalta. Työnantajan on myös helppo irtisanoa ja palkata työntekijöitä.
17.10.2017 08:03
SAK
Lars Preisler ja Eva Odrup 3F-työttömyyskassasta ovat pääosin tyytyväisiä tanskalaiseen joustoturvaan. Kuva Jonny Smeds.

– Ay-liike hyväksyy helpon irtisanomisen niin kauan kuin tyttömyyskorvaus on asiallinen.

Näin tiivistää tanskalaisen joustoturvamallin Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestön LO:n työmarkkinapoliittinen asiantuntija Mads Busck. Työnantajat hyötyvät siitä, että henkilöstöä on helppo irtisanoa, ja työntekijät puolestaan hyötyvät kunnollisesta työttömyysturvasta ja aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta. Malli hyödyttää kaikkia osapuolia, mutta jos yhtäkin kolmion sivuista heikennetään, malli luhistuu.

– Jos korvaustaso on riittämätön, meidän on vaadittava parempaa työsuhdeturvaa, Mads Busck toteaa.

Joustavuus tekee sen, että 600 000–800 000 tanskalaista – kolmannes työvoimasta – vaihtaa joka vuosi työpaikkaa joko oma-aloitteisesti tai irtisanomisen takia. Uusia työtilaisuuksia kuitenkin ilmestyy yhtä helposti kuin vanhoja häviää.

Työttömyyskorvaus on Tanskassa 90 prosenttia palkasta, mutta korkeintaan 2 500 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaus on useimmissa tuloryhmissä huomattavasti korkeampi kuin Suomessa.

– Meidän mielestämme taso on kohtuullinen. Alhaisempi se ei ainakaan saa olla. Ongelmana on 2 500 euron katto, joka on vain 55 prosenttia keskivertotanskalaisen palkasta. Se ei Mads Busckin mukaan riitä.

Työttömilläkin on oikeus lomaan

Tanskassa työttömällä on oikeus työttömyyskorvaukseen kahden vuoden ajan, mutta korvauskautta voidaan pidentää, jos henkilö on esimerkiksi tehnyt osan ajasta pätkätöitä. Päivärahaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Suomessa useimmilla on nykyään oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan 400 arkipäivältä eli runsaan puolentoista vuoden ajan. Päiväraha alkaa kuitenkin juosta vasta kahdeksantena arkipäivänä.

Työttömyyskassan jäsenyys ja sitä kautta hankittu työttömyysturva on Tanskassa vapaaehtoista kuten Suomessakin. Työttömyyskassoihin kuuluu 72 prosenttia työvoimasta, ja suurin osa heistä kuuluu myös johonkin ammattiliittoon.

Päiväraha edellyttää osallistumista työttömyyskassojen tai työkeskusten järjestämiin toimenpiteisiin. Työkeskukset ovat tanskalainen vastine Suomen työ- ja elinkeinotoimistoille. Jos kieltäytyy toimenpiteistä, voi menettää oikeuden korvaukseen. Työttömien on muun muassa osoitettava, että he ovat hakeneet vähintään kahta työpaikkaa viikossa, kertoo ammattiliitto 3F:n työttömyyskassan johtaja Eva Obdrup.

– Työttömällä on velvollisuus hakea kaikkia sopivia työpaikkoja, ja hänen on oltava valmis ottamaan työpaikka vastaan vaikka jo seuraavana päivänä, hän sanoo.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei työtön voi matkustella mielin määrin. Sen sijaan työttömillä on työllisten tavoin oikeus viiden viikon vuosilomaan. Jos ilmoittaa etukäteen olevansa lomalla, ei työpaikkaa ole pakko ottaa vastaan niin lyhyellä varoitusajalla.

Lue myös juttu Tanska myöntää avokätisesti rahaa työttömien palveluihin.

Jonny Smeds

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.