FinUnions-järjestöjen puheenjohtajat: Sosiaalisten oikeuksien paketti tervetullut suunnanmuutos komissiolta

Palkansaajia Brysselissä edustavan FinUnionsin jäsenjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja YTN:n puheenjohtajat suhtautuvat komission EU:n sosiaalisten oikeuksien pakettiin positiivisesti.
18.05.2017 11:15
SAK

– Suunnanmuutos komissiolta on tervetullut ja tärkeä, puheenjohtajat arvioivat.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan Euroopan on opittava virheistään ja toimittava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi.

– Varsinkin eri nopeuksia etenevässä EU:ssa on tärkeää seurata, voimistuuko sosiaalinen kehitys kaikkialla vai kasvaako kuilu eri maiden ja maaryhmien välillä. Tällä tiellä on edettävä johdonmukaisesti. Talouslamaa on torjuttu kovilla lääkkeillä, nyt kansalaiset tarvitsevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mielestä myös Suomessa on ryhdyttävä keskustelemaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti sosiaalisen Euroopan rakentamisesta ja sisällöstä.

– Komissio on jo liikkeellä konkreettisin aloittein. Suomalaiset palkansaajat odottavat kehittyvää sosiaalista suojelua, joka parantaa esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Akavalaisen ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi pitää hyvänä, että EU on pitkän tauon jälkeen käynyt käsiksi myös työelämän kehittämiseen.

– Yksi Euroopan unionin perusvapauksista on ihmisten vapaa liikkuvuus. Työhön liittyvän sosiaaliturvan siirrettävyys on välttämätön edellytys tämän toteutumiselle.

Sosiaaliturvan ulottaminen epätyypillisiin työsuhteisiin ja itsensä työllistäjiin on Kaupin mielestä tärkeää, jotta uusien työnteon muotojen yleistyminen ei murentaisi työntekijöiden taloudellista turvallisuutta.

Komissio julkisti Euroopan sosiaalista ulottuvuutta koskevia ja työelämän parantamiseen pyrkiviä aloitteita huhtikuun lopulla.

Yli vuosikymmenen kestänyt hiljaiselo sosiaalisen Euroopan kehittämisessä katkesi toimenpidepakettiin, joka sisältää konkreettisia, lainsäädäntöön tähtääviä toimia.

Paketissa komissio ehdottaa muun muassa lakisääteistä perhevapaamallia ja aloittaa työmarkkinajärjestöjen kuulemisen epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan parantamiseksi.

Komission esitys FinUnionsin -sivuilla.

Tiina Huotari/FinUnions

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.