SAK:n työmarkkinakatsaus Työmarkkinat koronakriisissä

Kevät 2020
Kuva Gorilla.

SAK:n työmarkkinakatsaus kuvaa työmarkkinoiden kehitystä vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ja arvioi keinoja vastata koronakriisiin.

Katsauksen työmarkkinaindeksi tuottaa tietoa työmarkkinoiden kokonaiskuvasta ja työllisyys- ja palkkakehityksestä. 

Mikä on SAK:n työmarkkinaindeksi?

 • SAK:n työmarkkinaindeksi tuottaa ajankohtaista tietoa työmarkkinoiden kokonaiskuvasta. Indeksi auttaa ymmärtämään työllisyys- ja palkkakehitystä.
 • Indeksi kuvaa työmarkkinoiden lämpötilaa, joka voi saada arvon 0–100.
 • Mitä korkeampi arvo on, sitä "kuumempina" käyvät työmarkkinat. Vastaavasti mitä alhaisempi arvo, sitä "kylmempi" on työmarkkinatilanne.
 • Julkaisemme indeksiä säännöllisesti.
 • Lähteinä SAK ja Tilastokeskus.

Työmarkkinat koronakriisissä -katsauksen keskeiset tulokset:

 1. Suomalainen työmarkkinajärjestelmä osoitti koronakriisin aikana toimivuutensa.
 2. Työmarkkinajärjestelmä toimii parhaiten yhdessä sopien, ylhäältä päin pakotettujen rakennemuutosten sijaan.
 3. Kriisi osoitti kattavien hyvinvointipalvelujen, sosiaaliturvan ja toimivan työmarkkinajärjestelmän merkityksen yhteiskuntien toimintakyvyn säilyttämisessä myös poikkeustilanteissa.
 4. Suomi ei kärsi suhteelliseen kilpailukykyyn liittyvästä ongelmasta. Suomen palkkataso on viime vuosina kehittynyt maltillisesti keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna.
 5. Nyt on tärkeintä keskittyä siihen, että talous elpyy riittävästi ja että elvyttävät toimet ovat oikeudenmukaisia.
 6. Kriisistä nousemisessa tarvitaan rahapolitiikan lisäksi aktiivista finanssipolitiikkaa.
 7. Kriisin jälkihoidossa on huomioitava erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tarpeet.Tarvitaan lisää työllistäviä ja tuottavuutta lisääviä investointeja.
 8. Toimiva eurooppalainen yhteistyö on edellytys kriisistä nousemiselle.