Päihdeohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla 2019

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, toukokuu 2019

Kaksi kolmesta (66 %) SAK:laisesta luottamushenkilöstä on kyselyn mukaan kohdannut työpaikallaan alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia. Luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista 76 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on kirjallinen päihdeohjelma tai toimintamalli.