Kysely: Kesätyöpaikkojen määrässä selvä nousu

SAK:n luottamushenkilöpaneeli toukokuu 2022

SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 78 prosenttia kertoo, että hänen työpaikalleen palkataan tänä kesänä kesätyöntekijöitä. Viime vuonna vastaava luku oli 67 prosenttia ja vuonna 2020 vain 56 prosenttia. Kesätyöpaikkojen lisäys on suurinta yksityisellä palvelualalla, jossa 85 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalle palkataan kesätyöntekijöitä. Nousua vuodesta 2021 on 19 prosenttiyksikköä.

Kyselyn mukaan kaikilla toimialoilla on kesätöiden suhteen tapahtunut käänne parempaan. Kyselyyn vastanneista viidennes (21 %) kertoo, että kesätyöntekijöitä palkataan enemmän kuin viime kesänä.

Kyselyn mukaan kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä on edelleen puutteita. Tyypillisimmin perehdyttämisestä vastaavat muut työntekijät.

Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun 2022 vaihteessa 1058 luottamushenkilöä.

Lue myös tiedote kyselyn tuloksista.