Kiinni liikkeessä

SAK:n jäsentutkimus 2015
10.11.2015 10:52

SAK on vuodesta 1984 lähtien kartoittanut viiden vuoden välein ammattiliittojensa jäsenten työelämään ja edunvalvontaan kohdistuvia odotuksia. Vuoden 2015 jäsentutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina huhtikuussa 2015. Haastattelut kiintiöitiin SAK:n jäsenliittojen jäsenmäärien, iän ja sukupuolen mukaan.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 2000 liittojen jäsentä. Tutkimus on osa SAK:n tulevaisuutta kesällä 2016 linjaavan edustajakokouksen valmistelua.