Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, huhtikuu 2019

Kesätyöpaikkojen määrä on kääntynyt laskuun kahden vuoden nousun jälkeen. SAK:laisille luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä palkkaa tänä vuonna 71 prosenttia työpaikoista. 

Tämän kesän luvut ovat silti korkeammat kuin ennen noususuhdannetta, sillä SAK:laiset työpaikat palkkaavat silti edelleen enemmän kesätyöntekijöitä nyt kuin vuonna 2016 tai 2015.