Harjoittelu ja työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2017

SAK kysyi tammikuussa yli 900 luottamushenkilöltä heidän kokemuksiaan harjoittelusta ja työssäoppimisesta työpaikoilla. Vastanneista lähes kolmannes sanoi, että työssäoppijoita käytetään ainakin joskus korvaamaan vakituista työvoimaa.

Harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvistä ongelmista luottamushenkilöt pitävät suurimpana sitä, että vastuu työssäoppijan tai harjoittelijan ohjaamisesta on epäselvä ja heidät lasketaan työvuorosuunnittelussa mukaan henkilöstövahvuuteen.