Yliopistojen koulutusvastuiden muuttamista koskevat esitykset

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
25.11.2022 10:09

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo.okm@gov.fi

VN/18993/2022

Viisi yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua ovat esittäneet Opetus- ja kulttuuriministeriön päätettäväksi uusia koulutusvastuita. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja korkeakoulussa voi suorittaa.

Pyydettynä lausuntonaan ammattikorkeakoulujen jättämiin esityksiin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Yliopistojen esitykset Uusia koulutusvastuita ovat hakeneet

  • Itä-Suomen yliopisto: Tekniikan koulutusala: Teknis-luonnontieteellinen ala, tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri, tekniikan tohtori.
  • Oulun yliopisto: lääketieteen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto ja tekniikan kandidaatin tutkinto.
  • Tampereen yliopisto: hammaslääketieteen tohtori (HLT).
  • Turun yliopisto: Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri. Tutkintonimikkeet: tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri sekä tekniikan tohtori.
  • Vaasan yliopisto: Oikeustieteet: oikeusnotaari, oikeustieteiden maisteri, MICL-tutkinto, oikeustieteen lisensiaatti, oikeustieteiden tohtori.

SAK puoltaa yliopistojen tekemiä esityksiä. Lisävastuut ja opiskelijapaikkamäärät kohdentuvat aloille, joilla vallitsee työvoima- ja osaajapulaa. Sosiaali- ja terveydenhoitoala sekä tekniikan alan eri ammatit nousevat työvoimapula-ammatteina esiin mm. Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmässä ammattibarometrissä. Terveydenhoidon, lääketieteen ja tekniikan alan sekä hallintotieteiden tutkimukselle ja kehittämistyölle on jatkuva tarve ja niiden heijastusvaikutus yhteiskuntaan ja työelämään on erityisen suuri mm. sosiaalisesti kestävän ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän sekä kansanterveyden kannalta.

SAK katsoo, että myönteisillä lisävastuupäätöksillä kyetään vastaamaan alueellisiin ja valtakunnallisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja työvoiman kohtaantokysymyksiin. Lisävastuuesitykset on valmisteltu yhdessä eri korkeakoulujen, alan ja alueen työelämän ja sidosryhmien kanssa. Niissä esitetyt opiskelijapaikkamäärät ovat maltillisia jakautuen pitkäjänteisesti useammalle vuodelle.

Yliopistojen tekemillä esityksillä voidaan tasata väestönkehityksen alueellisia vaikutuksia ja vastata työmarkkinatilanteen alueellisiin vaihteluihin. Ne myös edesauttavat kansallisia koulutuspoliittisia tavoitteita väestön osaamistason nostamisesta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry