Vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavat luontoisetujen laskentaperusteet

SAK:n lausunto Verohallinnolle.
15.11.2022 10:45

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinto

VH/5510/00.01.00/2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Verohallinnon päätösluonnokseen (VH/5510/00.01.00/2022).

Luontoisetujen laskentaperusteet vuodella 2023 ovat perusteltuja.

Olitte myös tiedustelleet seuraavaa:

  • Onko päätöksen 20 §:n 1 momentissa tarkoitettuja autopuhelimia siten vielä luontoisetuna käytössä, että puhelimet on syytä mainita, vai voitaisiinko ne poistaa määräyksestä?
  • Onko päätöksen 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kiinteitä puhelinliittymiä siten vielä luontoisetuna käytössä, että edulle on syytä määrätä jatkossakin arvo, vai voitaisiinko määräys poistaa?

SAK:n käsityksen mukaan edellä kuvattuja etuja ei ole juurikaan enää käytössä. Edut ovat nykyään pääsääntöisesti tavanomaisia matkapuhelinetuja. Jotkut operaattorit ovat myös lopettaneet kokonaan lankapuhelintarjonnan. Näin ollen määräykset autopuhelimista ja kiinteistä puhelinliittymistä voinee poistaa tulevista päätösluonnoksista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry