Urheilusta saatujen tulojen verotus

SAK:n lausunto Verohallinnolle
21.12.2018 15:27

Verohallinto

Verohallinnon ohjeluonnoksessa käsitellään urheilusta saatujen tulojen verokysymyksiä tuloverolain näkökulmasta.

SAK pitää tarpeellisena urheilijan tulojen verokohtelun selventämistä ohjeella. Lisäksi SAK yhtyy Suomen Jääkiekkoilijat ry:n ja Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry:n yhteisessä lausunnossa esitettyihin huoliin ja toivoo, että Verohallinto selvittää lausunnossa esitetyt asiat.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry