Muutosesitys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
kirjaamo@oph.fi

OPH-1042-2023

Opetushallitus on laatinut esityksen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muuttamiseksi tutkintonimikkeiden osalta. Tutkintonimikkeet muutettaisiin sukupuolineutraaleiksi korvaamalla sukupuoleen viittaavat nimikkeet terminologialtaan neutraaleiksi. Samalla muutettaisiin tutkintonimikkeitä vastaamaan toimialakohtaista nimikkeistöä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä kannatettavana.

Sukupuolineutraalit nimikkeet vastaavat nykyisiä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteitä. Toimialakohtaiset tutkintonimikkeet on jo otettu vaiheittain käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintojen kehittämisryhmän linjauksien pojalta useimmissa tutkinnoissa, joten on perusteltua, että käytänne ulottuu myös muutamiin jäljellä oleviin tutkintoihin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry