Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto Finanssivalvonnalle.
08.09.2022 13:56

Finanssivalvonta
www.lausuntopalvelu.fi

FIVA/2022/713

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat yhteisesti seuraavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon kehittämistä koskeva valmistelu. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät oikeana ja tarkoituksenmukaisempana menettelynä sitä, että asiassa edettäisiin vireillä olevan lainvalmistelun kautta.”

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
STTK ry