Luonnos Verohallinnon kannanotoksi OECD:n rahoitusliiketoimia koskevasta siirtohinnoitteluohjeistuksesta

SAK:n lausunto Verohallinnolle
10.12.2021 15:51

Verohallinto
VH/5755/00.01.00/2021

Verohallinnon kannanoton luonnoksessa on tarkoitus esittää Verohallinnon näkemys OECD:n 11.2.2020 julkaisemaan siirtohinnoitteluohjeiden rahoitusliiketoimia koskevaan päivitykseen ja siihen liittyviin tulkintakysymyksiin. Korkein hallinto-oikeus on myös julkaissut asiaan liittyen uutta oikeuskäytäntöä, kuten ratkaisun KHO 2021:66.

Kannanoton luonnoksessa olevien esimerkkien määrää tulisi lisätä. Erityisesti kielletyn uudelleenluonnehdinnan määrittelystä olisi tarkoituksenmukaista olla enemmän selventäviä esimerkkitilanteita.

Luonnoksessa on käyty läpi ennakoivaa ohjausta kappaleessa 7 Ennakoiva ohjaus apuna siirtohinnoittelukysymyksissä. Kappaleessa puhutaan ennakollisesta keskustelusta ja Cross-Border Dialoguesta. Luonnokseen olisi tarkoituksenmukaista lisätä myös muut ennakollisen menettelyn muodot, kuten APA (Advance Pricing Agreement).

Luonnos on tarkoituksenmukainen kokonaisuus, eikä SAK:lla ole edellä olevia huomioita lukuun ottamatta kannanoton luonnoksesta lausuttavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry