Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
27.11.2018 15:26

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 12.11.2018
STM122:00/2018

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishintaa. Asetuksella jatketaan sairausvakuutuksen väliaikaista, taksin käyttöä koskevaa enimmäishintasääntelyä ja asetuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2021 loppuun.

Voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen verrattuna enimmäishintoja on tarkistettu taksiliikenteen kustannusindeksillä. Lisäksi odotusmaksua koskevaan pykälään on lisätty uutena kohtana tilanne, jossa taksi pysähtyy yli 2 tuntia kestävällä yhdensuuntaisella matkalla matkustajan terveydentilasta johtuvasta syystä.

SAK pitää esitettyjä muutoksia kuten myös asetuksen voimassaoloaikaa perusteltuna. Sen lisäksi SAK toteaa, kuten tammikuussa 2018 lausuessaan voimassa olevasta asetuksesta, että odotusmaksun rajaaminen enintään 15 minuuttiin esimerkiksi apteekissa käynnin tai apuvälineen hakemisen osalta voi olla ongelmallinen. Tältä osin SAK näkee toivottavana, että hyväksyttävää aikaa pidennetään tai muuten joustavoitetaan kyseisen pykälän tulkintaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry