Lausunto vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

SAK:n lausunto Verohallinnolle
16.11.2018 14:54

Verohallinto 
VH/2119/00.01.00/2018 

Verohallinto esittää asuntoedun verotusarvoihin 1,6–2,6 prosentin korotuksia ensi vuodelle. Tilastokeskuksen vuokratilaston mukaan vuosimuutos on alueellisesti vaihdellut 1,6 prosentista 3,8 prosenttiin (TK: Asuntojen vuokrat 2018, 2. neljännes).

Vapaan autoedun käyttökustannusten arvoja esitetään korotettavaksi polttoaineen hinnan nousun johdosta. Lisäksi työnantajan kustantamalle sähköauton lataamiselle esitetään säädettäväksi kaavamainen raha-arvo luontoisedulle. Ensi vuoden raha-arvo olisi 30 euroa kuukaudessa. Auton käyttöedun määritelmä ei muutu, kun lataamisetu verotetaan luontoisetuna tai kun palkansaaja maksaa lataamisesta luontoisetua vastaavan korvauksen työnantajalle. 

Tavanomaisen ravintoedun arvoa esitetään korotettavaksi 6,60 euroon (nousu 1 ½ prosenttia). Välittömien kustannusten yläraja esitetään korotettavaksi 10,50 euroon (nousu 1,0 prosenttia). 

SAK pitää ehdotettuja muutoksia sopivina. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry