Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta Väyläviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

SAK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
11.05.2020 13:07

Liikenne- ja viestintäministeriö
VN/8881/2020

SAK on perehtynyt asetusluonnokseen ja pitää esitystä kannatettavana. Väylämaksujen ja väyläviraston omistamien kiinteistöjen vuokrien tilapäinen alentaminen on tärkeä työllisyyttä tukeva toimenpide koronakriisin aiheuttamien talousvaikeuksien keskellä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry