Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
Lausuntopalvelu.fi

OPH-3162-2020

Pyydämme palautetta tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista.

SAK esittää, että väliotsikko ”ohjauksen suunnittelu” muutetaan muotoon ”ohjauksen suunnittelu ja toteutus.” Otsikon alla olevissa ammattitaitovaatimuksissa käsitellään ohjaamisesta käytännössäkin, ei pelkästään suunnittelua. Työpaikkojen arjessa suunnitteluun osallistuvat pääsääntöisesti tekevät myös ohjausta.

SAK pitää tärkeänä, että kehitetään työpaikkaohjaajina toimiville mahdollisuuksia kehittää osaamista myös laajemmin kuin nyt käsittelyssä oleva viiden osaamispisteen kokonaisuus. Erityisesti haastavat ohjaustilanteet vaativat kokemusta ja jatkokoulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen puolelta on annettu viestiä, että kyseisiä koulutuksia kehitetään, mutta se ei ole vielä toteutunut. Koulutuksille on kuitenkin kova tarve työpaikoilla.

Pyydämme palautetta osaamisen osoittamisesta.

-

Pyydämme palautetta arvoperustakuvauksen sisällöstä.

Ei kommentoitavaa.

Pyydämme palautetta siitä, tulee uudistuksessa olla siirtymäaika.

SAK ei näe tarvetta siirtymäajalle.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry