Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
22.04. 14:02

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu.fi  

VN/8041/2022  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun asetuksen täydentämisestä. Viitekehyksen tasolle kolme lisättäisiin uusi 1.8.2022 alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka tulee lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tilalle.  

Lisäksi liitteen tasolle 3 lisättäisiin kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus.  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä kannatettavana. Esitys vastaa niitä periaatteita, joita uusien kokonaisuuksien sijoittamisesta viitekehykseen on säädetty.   

Yleisenä näkemyksenään SAK toteaa, että viitekehyksen laajentaminen, täydentäminen ja uusien kokonaisuuksien siihen tuominen tapahtuu jatkossakin avoimesti ja että sidosryhmien ja työelämän on mahdollista esittää uusien kokonaisuuksien siihen liittämistä.   

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry