Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen

SAK:n lausunto puolustusministeriölle

Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen; Työryhmän mietintö

Puolustusministeriö

VN/8308/2021

Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry. kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä otsikossa mainitusta kokonaisuudesta. Järjestö pitää tehtyjä linjauksia kannatettavina.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry