Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteerit

SAK:n lausunto Opetushallitukselle
31.10.2019 16:02

Opetushallitus
lausuntopalvelu.fi

OPH-1760-2019

Muutosehdotukset kriteereihin perusteluineen

Tavoite arviointikriteerien selkeyttämisestä ja yksinkertaistamisesta on kannatettava. Myös arviointiasteikko 1 – 5 on kannatettava. SAK pitää osaamisen arvioinnin kriteerejä toimivina. Jokaiselle arviointiasteelle on kirjattu ja avattu omat kriteerit. Esimerkkinä käytetyn tutkinnon perusteella kriteeristö vaikuttaa selkeältä. 

SAK katsoo, että esitetty osaamisperusteinen malli vastaa uuden ammatillisen koulutukset henkeä. Arviointi tapahtuisi kokonaisten työprosessien kautta, eikä enää yksittäisten ammattitaitovaatimusten perusteella. Uusi malli nostaa osaamistasoa merkittävästi. SAK pitää hyvänä, että jatkossakin osaaminen osoitetaan aina kun mahdollista aidoissa työelämän tilanteissa.

Muut kommentit perustutkintojen osaamisen arviointikriteereistä

Kriteerin määrittelyssä on huomioitava, että ne ovat kaikille osapuolille yksiselitteiset, selkeät ja ennakolta tiedossa. Opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta on tärkeää, että tulkinnanvaraisuus minimoidaan. Tärkeää on, että opiskelijoita ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Uusi arviointikäytäntö esitetään otettavaksi käyttöön vaiheittain. Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä voi olla ongelma. 

Ammatillisten perustutkintojen arvioinnissa ovat vahvasti mukana myös työelämän edustajat. Opettajien lisäksi arviointia tekevät työpaikkaohjaajat. SAK painottaa, että arviointikriteerien jalkauttaminen työelämään ja työelämän edustajien arviointiosaamisen varmistaminen kulkee kehittämistyössä mukana.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry