Kaupanalan esimiesliiton KEY:n työehtosopimukset

Kaupan ala

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 1 400

Kattavuus:
yht. n. 200 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: palkankorotus 3,5 %
1.6.2024: palkankorotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
esihenkilön työtehtäviä ei voida enää järjestää niin, että ne ovat myös hänen vapaalla ollessaan säännönmuk. hänen vastuullaan
työnantajan velvoitetta kiinnittää huomiota työn valumiseen vapaalle tehostetaan
vapaalla tehty työ työaikakirjanpitoon
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nyk. 6 päivästä 36 päivään

Lue lisää