Kukkola Jussi

Organisationsexpert
Jussi Kukkola
Organisation
jussi.kukkola@sak.fi
PB 157
00531
Helsingfors

Jag är arbetsledig till 27.3.2022.