Suomeen töihin tulevan muistilista

Liity ammattiliittoon

Kun tulet Suomeen töihin, liity ammattiliittoon. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

Ammattiliitto auttaa sinua, jos joudut ongelmiin työnantajasi kanssa, ja neuvottelee työehdoista puolestasi. Ammattiliiton jäsenet liittyvät yleensä myös alan työttömyyskassaan, joka takaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jos jäät työttömäksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n ylläpitämä Liitot.fi-sivusto auttaa sinua löytämään itsellesi oikean ammattiliiton.

Liitot.fi (suomeksi)
Tradeunion.fi (englanniksi)

Työpaikka

Oleskeluun ja työntekoon Suomessa vaadittavat luvat löydät kohdasta Muuttoon tarvittavat luvat.

Työnhaku

Työnhaussa auttavat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ympäri Suomea. Useimmissa työpaikoissa on osattava suomen kieltä vähintään auttavasti.

Työ- ja elinkeinotoimisto (suomeksi)
Työ- ja elinkeinotoimisto (englanniksi)

InfoFinland: Työ ja yrittäjyys (suomeksi ja englanniksi)

Työsopimus

Kun olet saanut työpaikan, tee työsopimus työnantajan kanssa. Suullinenkin työsopimus on sitova, mutta työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Silloin sinun on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Tarkista ennen työsopimuksen allekirjoittamista, että siinä on sovittu ainakin seuraavista asioista

 1. Osapuolet:
  Työntekijän ja työnantajan nimi ja kotipaikka
 2. Mahdollinen koeaika ja sen pituus:
  Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus odotuksia. Sen enimmäispituus on pääsääntöisesti kuusi kuukautta. Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi yleensä purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
 3. Onko sopimus vakituinen ("toistaiseksi voimassa oleva") vai määräaikainen vai onko kyseessä työharjoittelu
 4. Määräaikaisuuden peruste, jos sopimus on määräaikainen
 5. Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 6. Työn suorittamispaikka
 7. Työtehtävän laatu
 8. Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi:
  Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan eikä se voi olla työehtosopimuksessa sovittua pienempi. Muista, että myös sairauspäivistä maksetaan Suomessa palkkaa.
 9. Työaika:
  Kokoaikainen työ tarkoittaa Suomessa viisipäiväistä viikkoa ja noin kahdeksantuntista työpäivää. Jaksottaisessa työssä työaika vaihtelee, mutta sen pitää keskimäärin olla alan työehtosopimuksen mukainen.
  Ylitöistä sekä ilta- ja viikonlopputöistä maksetaan Suomessa erillinen korvaus.
  Jos teet osa-aikaisen sopimuksen, pyri pitämään huoli siitä, että työtunteja on toimeentulosi kannalta tarpeeksi. Mikäli mahdollista, älä allekirjoita sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.
 10. Työehtosopimus, johon työsopimus perustuu
 11. Irtisanomisaika:
  Irtisanomisaika sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Koeajan jälkeen ketään ei voi irtisanoa välittömästi. Työnantajalla on aina oltava irtisanomiseen asiallinen ja painava syy.
  Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta ennen sen päättymistä. Työntekijäkään ei voi irtisanoutua ennen kuin määräaikainen työsopimus päättyy, mutta usein asiasta voidaan sopia neuvottelemalla työntekijän ja työnantajan kesken.


Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa, vaan se määritellään alakohtaisesti työehtosopimuksissa. Työehtosopimusten määrittelemiä palkkatasoja on noudatettava kaikkiin alan työntekijöihin, myös ulkomaisen yrityksen Suomeen tilapäisesti lähettämiin työntekijöihin ja ulkomaisiin vuokratyöntekijöihin.

Työehtosopimuksissa määritellään monet muutkin työsuhteen vähimmäisehdot. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse osallistua työehtosopimusneuvotteluihin, vaan ne käydään ammattiliiton ja työnantajajärjestön kesken.

Pankkitili

Palkka maksetaan yleensä pankkitilille. Käteismaksua ei suositella, koska sen käyttö merkitsee usein sitä, että palkasta ei ole peritty kaikkia lakisääteisiä maksuja.

Kun avaat tilin, tarvitset passin tai muun virallisen henkilötodistuksen. Tilin avaamista helpottaa, jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus.

InfoFinland: Arkielämä Suomessa (suomeksi ja englanniksi)

Palkasta pidätettävät maksut

Kun saat ensimmäisen palkkakuitin, tarkista, että bruttopalkastasi on peritty lain mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut:

 1. Verojen ennakonpidätys:
  Ennakonpidätysprosentti näkyy verokortista, jonka saat verotoimistosta. Kun haet verokorttia, sinulla pitää olla suomalainen henkilötunnus. Verokortti on annettava työnantajalle heti työsuhteen alussa.
 2. Työntekijän eläkemaksu:
  Kun teet Suomessa työtä, siitä kertyy työeläkettä. Työnantaja perii eläkemaksut palkasta. Niiden perimättä jättäminen on rikos.
 3. Työttömyysturvamaksu
 4. Myös ammattiliiton jäsenmaksu vähennetään suoraan palkastasi, jos olet sopinut asiasta työnantajan kanssa. Voit maksaa ammattiliiton jäsenmaksun myös itse suoraan liitolle. Kokonaisjäsenmaksun suuruus on ammattiliitosta riippuen 1–2 prosenttia bruttopalkastasi.


Verohallinto (suomeksi)
Verohallinto (englanniksi)

Suomen eläkejärjestelmä (suomeksi)
Finnish Pension Security (englanniksi)

Työsuojelu

Työnantajan on perehdytettävä työntekijä työpaikan olosuhteisiin, työturvallisuusmääräyksiin sekä koneiden ja laitteiden toimintatapaan. Työnantajan on myös otettava tapaturmavakuutus, joka korvaa työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijälle tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot.

Työsuojelu työpaikalla (suomeksi)
Työsuojelu (englanniksi)

Alakohtaista tietoa työelämästä ja ammattiliitoista

Ammattiliitot

Tietoa eri alojen ammattiliitoista (englanniksi)

Marjanpoiminta

Työsuojeluviranomaiset julkaisevat vuosittain viljeltyjen marjojen poimijoille koosteet työehdoista ja palkkataulukoista useilla kielillä.

Marjanpoimijoiden työehdot (suomeksi)

Palvelualat

Tietoa palvelualoista ja Palvelualojen ammattiliitosta PAMista (englanniksi)

Rakennusala

Tietoa rakennusalasta ja Rakennusliitosta (englanti, venäjä, viro, puola)

Sähköala

Tietoa sähköalasta ja Sähköliitosta (englanti, viro, puola, venäjä)

Teknologiateollisuus

Tietoa metalli- ja teknologiateollisuudesta ja Teollisuusiitosta (englanti)

Julkinen sektori

Tietoa julkisesta sektorista ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä (englanti)

Muita hyödyllisiä linkkejä Suomeen töihin tulevalle

International House Helsinki tarjoaa Suomeen muuttaneille alkuvaiheen palveluja. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille.

International House Helsinki (englanniksi)

Työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta löytyy tietopaketti Suomeen työhön tulevalle.

Työhön Suomeen (suomeksi)
Työhön Suomeen (englanniksi)

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy perustietoa suomalaisesta työelämästä 13 eri kielellä.

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle

InfoFinlandin verkkosivuilta löytyy käytännön tietoa maahanmuuttajille 12 eri kielellä.

InfoFinland