Toiviainen Anni

Korkeakouluharjoittelija
SAK:n korkeakouluharjoittelija Anni Toiviainen
Työehdot
Puh.
anni.toiviainen@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Työskentelen SAK:ssa Työehdot-osastolla korkeakouluharjoittelijana. Harjoitteluni tavoitteena on vahvistaa ammattiliittojen tietoisuutta siitä, miten työelämässä voisi sopeutua ilmastonmuutokseen työhyvinvointi- ja työterveyskysymykset huomioiden. Työlläni pyrin edistämään ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia käsittelevän tiedon saavutettavuutta, jotta tieto tavoittaisi keskeiset toimijat, kuten luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, viranomaiset ja poliitikot.

Opiskelen parhaillani monitieteisessä ja kansainvälisessä Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa (ECGS) Helsingin yliopistossa. Opinnoissani suuntaudun tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä kestävyysmurrosten tutkimukseen. Kandidaatintutkintoni (LuK) tein ympäristötieteiden kandiohjelmassa pääaineenani ympäristöpolitiikka.

Vapaa-ajallani kuuntelen podcasteja ja soitan saksofonia. Ilmasto- ja ympäristöasioiden lisäksi minua voi siis konsultoida myös populaarikulttuurin juoruista ja Charlie Parkerin tuotannosta.