Salminen Sari-Anne

Juristi
Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Työehdot
Puh.
sari-anne.salminen@sak.fi
PL 157
00531
Helsinki

Vastaan Töissä Suomessa -ESR-projektin SAK:n osahankkeen toteutumisesta.

Tehtäviini kuuluu tarjota neuvontaa konkreettisissa työelämän ongelmatilanteissa, lisätä maahanmuuttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen työelämätietoutta, kehittää työelämää koskevia neuvontapalveluita sekä edistää ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden edunvalvontaa. Näiden asioiden lisäksi projektin tavoitteena on parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla sekä turvata yhdenvertainen kohtelu.